Eind oktober kwamen de defensieministers van de NAVO bijeen in Brussel. Toen de situatie in Syrië ter sprake kwam, hulde de vergaderzaal zich in een bevreemdende gelatenheid. Vorige week bogen Europese diplomaten zich over de betogingen in Libanon en het ontslag van premier Saad Hariri. Op de Fransman na hulden ook zij zich in een stilzwijgen dat het midden hield tussen berusting en apathie. Nochtans zou het Westen er alles aan gelegen moeten zijn om dat kleine landje in de Levant een hand te reiken. Met zijn lange kust is Libanon van strategisch belang als overgangszone tussen de Middellandse Zee en Mesopotamië. Zowat alle grote rijken hebben erom gevochten. Het is vooralsnog ook een van de weinige plekken waar mensen van verschillende religies relatief vreedzaam samenleven.
...