Cecilia Malmström onderstreepte vrijdag opnieuw dat handel niet enkel 'strikt economische belangen' mag dienen, maar ook 'onze waarden' overeind moet houden. Daarom presenteerde de Commissie tijdens de laatste onderhandelingsronde in Miami haar Amerikaanse gesprekspartners een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling.

De Commissie wil dat beide partijen zich engageren om de normen en doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren. Het gaat dan onder meer over de vrijheid van vereniging, collectieve arbeidsonderhandelingen, antidiscriminatie en het verbod op gedwongen arbeid of kinderarbeid.

Europa eist ook garanties voor de bescherming van bedreigde soorten, het behoud van biodiversiteit, de productie van hernieuwbare energie, het duurzaam omspringen met natuurlijke bronnen en de strijd tegen illegale visvangst of houtkap.

Critici

Volgens Malmström zijn beide partijen het eens over de principes. De eurocommissaris erkende wel dat de tenuitvoerlegging nog verder besproken moet worden en dat er 'redelijk uiteenlopende benaderingen' bestaan. 'De kwestie van formulering stelt zich nog, maar wat niet in vraag wordt gesteld is dat wij zo'n hoofdstuk willen.'

Met de presentatie van het hoofdstuk wil Malmström het gras wegmaaien voor de voeten van critici die stellen dat het vrijhandelsverdrag met de VS Europese normen zal ondermijnen. (Belga)

Cecilia Malmström onderstreepte vrijdag opnieuw dat handel niet enkel 'strikt economische belangen' mag dienen, maar ook 'onze waarden' overeind moet houden. Daarom presenteerde de Commissie tijdens de laatste onderhandelingsronde in Miami haar Amerikaanse gesprekspartners een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling. De Commissie wil dat beide partijen zich engageren om de normen en doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren. Het gaat dan onder meer over de vrijheid van vereniging, collectieve arbeidsonderhandelingen, antidiscriminatie en het verbod op gedwongen arbeid of kinderarbeid. Europa eist ook garanties voor de bescherming van bedreigde soorten, het behoud van biodiversiteit, de productie van hernieuwbare energie, het duurzaam omspringen met natuurlijke bronnen en de strijd tegen illegale visvangst of houtkap. Volgens Malmström zijn beide partijen het eens over de principes. De eurocommissaris erkende wel dat de tenuitvoerlegging nog verder besproken moet worden en dat er 'redelijk uiteenlopende benaderingen' bestaan. 'De kwestie van formulering stelt zich nog, maar wat niet in vraag wordt gesteld is dat wij zo'n hoofdstuk willen.' Met de presentatie van het hoofdstuk wil Malmström het gras wegmaaien voor de voeten van critici die stellen dat het vrijhandelsverdrag met de VS Europese normen zal ondermijnen. (Belga)