Californië is een wereld op zich binnen de Verenigde Staten van Amerika. Met een bloeiende technologie-industrie, wereldbekende entertainmentindustrie en belangrijke landbouwproductie (die de rest van het land van verse groenten voorziet) is het een belangrijke economie. Californië is zelfs de zesde economie van de wereld, groter dan Frankrijk. Met 38,8 miljoen inwoners woont er meer dan 10 procent van het Amerikaanse volk.
...

Californië is een wereld op zich binnen de Verenigde Staten van Amerika. Met een bloeiende technologie-industrie, wereldbekende entertainmentindustrie en belangrijke landbouwproductie (die de rest van het land van verse groenten voorziet) is het een belangrijke economie. Californië is zelfs de zesde economie van de wereld, groter dan Frankrijk. Met 38,8 miljoen inwoners woont er meer dan 10 procent van het Amerikaanse volk. In november koos Californië in grote meerderheid voor Clinton. Ze haalde maar liefst 4,2 miljoen stemmen meer in de 'Golden State'. Het gros van Californiërs is not amused met hun nieuwe president. De presidentsverkiezingen gaven wind aan een idee dat al langer bestaat: Californië kan het ook alleen wel af. De organisatie 'Yes California' probeert daar werk van te maken. Met geld van rijke donoren uit Silicon Valley zijn ze druk bezig in zes maanden tijd 600.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat lukt, zal er bij de verkiezingen van 2018 een voorstel tot het houden van referendum op het verkiezingsbiljet staan. Als daarvoor gestemd wordt, zal het referendum in het voorjaar van 2019 gehouden worden. "Als alles goed gaat, kunnen we op 6 maart 2019 onszelf onafhankelijk verklaren", zegt Louis Marinelli, initiatiefnemer van het referendum.Hoe is het idee voor het referendum ontstaan?MARINELLI: "Zo'n tweeënhalf jaar geleden realiseerde ik me dat Californië het in zich heeft een zelfstandig land te worden. De federale overheid is ontzettend corrupt en disfunctioneel. Ze krijgen niets gedaan. Het is niet realistisch te denken dat dat de komende tijd zal veranderen. Dus moeten we ons afscheiden, een nieuw pad bewandelen. De overheid van de staat Californië in Sacramento is ontzettend effectief. We krijgen dingen gedaan. Vorig jaar hebben we wetgeving ingevoerd over euthanasie. We hebben unieke klimaatwetgeving in Californië, en bij de afgelopen verkiezingen hebben Californiërs marihuana gelegaliseerd. Californië krijgt dingen gedaan. Ik wil in een land wonen waar de overheid de mensen dient."Ben je niet bang dat het met het land Californië dezelfde kant op zou gaan als het land Amerika?MARINELLI: "Helemaal niet. In Californië zijn we vrij homogeen. Qua etniciteit, huidskleur en achtergrond zijn we niet allemaal hetzelfde, maar we delen progressieve normen en waarden. Er zijn hier wel conservatieven, niet iedereen denkt hetzelfde, maar over het algemeen zijn we liberaler dan de rest van Amerika. Het land als geheel is niet zo uniform. Dat zie je terug in de politiek. Iedere vertegenwoordiger handelt namens zijn achterban uit een bepaald district en dat leidt ertoe dat de boel op slot gaat. Neem militaire bases als voorbeeld. Niemand wil dat er een gesloten wordt in zijn of haar district, want dat kost banen. Maar voor het land als het geheel is het beter als er een aantal basen dichtgaan. In Washington zit de boel vast, terwijl Californiërs dingen gedaan krijgen.Bovendien willen we ook in onze hoofdstad Sacramento veranderingen doorvoeren. Het is niet alleen maar zo dat we onze gouverneur voortaan president noemen. We willen een representatieve democratie, zodat we een multi partijensysteem krijgen. We willen niet alleen Democraten en Republikeinen, maar ook liberalen, conservatieven, socialisten, noem maar op."MARINELLI: "Dat is een fabeltje. Dat komt voort uit de enige jurisprudentie die er is op dit gebied, de zaak Texas v White. Daarin wordt gezegd dat een staat niet in z'n eentje kan beslissen zich uit de Unie terug te trekken. Het moet geaccepteerd worden door tweederde van de andere staten of het moet via een revolutie plaatsvinden. Dat willen we niet, het gaat om een democratisch proces. Maar Californië heeft zich nooit vrijwillig bij de Unie aangesloten. Het was veroverd door de rest van de VS. Om je bij de Unie te voegen, moeten mensen zich ergens vestigen, zich verenigen, een grondwet schrijven, en dan als volk stemmen om zich bij de Unie te voegen. Dat is hier nooit gebeurd, van de bezetters hebben zichzelf bij de Unie gemeld. Wij zijn hierin anders dan alle andere staten. Zelfs op Hawaii is er gestemd, daar heeft alleen de oorspronkelijke bevolking zich daarvan onttrokken. De toetreding van Californië is met een handeling van het Congres geregeld, waar een normale meerderheidsregel gold. Wij zullen dus het Congres vragen die handeling, met meerderheid van stemmen, in te trekken."MARINELLI: "Er is veel onwil jegens Californië. De meeste mensen delen onze waarden niet."MARINELLI: "Ja maar we hebben het over Amerikanen. Die denken niet over alles zo goed na. Je zou de emails die ik dagelijks krijg eens moeten zien. Er heerst iets. Ik zeg niet dat het een meerderheid van de mensen is, maar er heersen sterke negatieve gevoelens over Californië. Dat kan gebruikt worden om een meerderheid van stemmen te halen in het Congres. Dus wij willen met Yes California uitleggen waarom Californiërs baat zouden hebben bij onafhankelijkheid. Maar ook waarom het goed is voor Amerika als we dat doen."MARINELLI: "Dat gaat terug naar het idee dat het goed is om een homogeen land te hebben. Zonder Californië zou Amerika veel gematigder zijn. De overige 49 staten kunnen zich dan veel meer centrumrechts organiseren dan nu het geval is. Dat zal een van onze belangrijkste argumenten worden.De Republikeinen hebben nu in alle lagen van de federale overheid de meerderheid. Ik denk dat we hen kunnen overtuigen. Stel je voor dat je een van die mensen bent die een hekel heeft aan immigranten. Wij zeggen: kom naar Californië, je hebt niets te zoeken in Alabama. Wij zullen een land zijn waar immigranten legaal terecht kunnen, bijvoorbeeld met een gastarbeidersprogramma. Dat zou de illegale migratiestroom naar de VS stoppen. En wij kunnen zelf doen wat we willen op het gebied van klimaatverandering. Zij mogen doorgaan met hun beleid dat de ijskappen laat smelten en het zeeniveau doet stijgen. Wij doen ons eigen ding. Er zal minder vijandigheid zijn. We kunnen beter samenwerken als goede buren dan samen blijven in een giftig huishouden."MARINELLI: "Ik kan 120 jaar teruggaan in de tijd, toen mensen zeiden: de mens zal nooit vliegen. Nu vliegen we dagelijks miljoenen keren de wereld over. Ze zeiden: we zullen nooit naar de man en terug gaan als mensheid. Dat is gebeurd. We zullen nooit de Atlantische Oceaan oversteken of de Mount Everest beklimmen. Beide gebeurd. Dit jaar nog zeiden mensen dat Brexit nooit zou plaatsvinden en dat Trump nooit de Republikeinse kandidaat, en daarna de president zou worden. Het gebeurde. We bevinden ons in een politiek tijdperk waar dingen veranderen. Het is de natuur van de mens. In Californië hebben we mensen die toegewijd, hardwerkend en zeer getalenteerd zijn. Dus we zullen een manier vinden."