Roubini geldt als de rockster van de economie. Zijn analyses met gewaagde voorspellingen worden wereldwijd gelezen. Is zijn reputatie verdiend?
...

Roubini geldt als de rockster van de economie. Zijn analyses met gewaagde voorspellingen worden wereldwijd gelezen. Is zijn reputatie verdiend? Paul De Grauwe: Roubini heeft inderdaad de crisis van 2008 voorspeld. Hij was lang niet de enige, maar niemand heeft daar zo veel munt uitgeslagen als Roubini, die sindsdien als Dr. Doom bekendstaat. Met zijn coronavoorspellingen maakt hij zijn reputatie helemaal waar. Hij spiegelt ons een worstcasescenario voor en doet alsof dat het enige waarschijnlijke is. Dat klopt natuurlijk niet, er zijn altijd verschillende scenario's denkbaar. Dat weet Roubini zelf ook wel, maar als Dr. Doom moet hij zijn rol spelen. Naar een Roubini die betoogt dat het allemaal nog best zou kunnen meevallen, wil niemand luisteren. Deelt u zijn vrees voor een globale recessie dan niet? De Grauwe: Het is best mogelijk dat die er komt. Als er nog meer regio's in quarantaine gaan zoals Noord-Italië, dan kan het erg worden. Veel hangt af van hoelang de epidemie zal duren. De Spaanse griep heeft anderhalf jaar geduurd en naar schatting 50 miljoen slachtoffers gemaakt. Als het met corona zo'n vaart loopt, dan krijgt Roubini met zijn globale recessie en beurscrash gelijk. Maar het zou ook kunnen dat het virus binnen een half jaar uitgewoed is en dan zal de economische schade meevallen. Er zijn gewoon te veel onzekerheden om stellige uitspraken te doen. Moet Duitsland maatregelen treffen om zijn economie aan te zwengelen, zoals Roubini poneert? De Grauwe: Daarin volg ik hem, ik heb dat zelf als meermaals opgeworpen. Ook los van alle coronapaniek zou Duitsland er goed aan doen om de economie te stimuleren, bij voorkeur met publieke investeringen. Ze hebben er het geld voor, en als het moet kunnen ze gratis lenen. Sterker nog, beleggers zijn bereid geld toe te leggen op Duitse obligaties. Die investeringen zijn bovendien noodzakelijk, want Duitsland kampt met een verouderde infrastructuur en loopt achter met de digitalisering. Roubini spreekt van een bevoorradingscrisis. Wat bedoelt hij daarmee? De Grauwe: Wat we nu meemaken, kan als een aanbodschok worden omschreven. Door de globalisering zijn productieketens erg lang geworden. Een Duitse auto zit vol onderdelen uit de hele wereld. Het volstaat dat één cruciale component ontbreekt en de hele productie valt stil, zoals nu al het geval is. Maar die aanbodcrisis heeft onvermijdelijk gevolgen aan de vraagzijde. Door het afbrokkelende vertrouwen gaat de consumptie achteruit en worden investeringsbeslissingen op de lange baan geschoven. Hebt u zelf advies voor beleggers om de mogelijke storm te trotseren? De Grauwe: Ik ben geen beleggingsadviseur, maar als iemand het me vraagt, heb ik mijn antwoord klaar. Laat het gezond verstand spreken en spreid je risico's. Om te verkopen is het nu te laat. Tenzij je Roubini volgt en uitgaat van een beurscrash, dan kun je beter zo snel mogelijk verkopen. Uw Amerikaanse collega kapittelt overheden omdat ze de epidemie niet kordaat aanpakken. Ziet u dat ook zo? De Grauwe: Wie ben ik om me daarover uit te spreken? Ik ben geen viroloog of epidemioloog. Roubini doet alsof hij dat wel allemaal in de vingers heeft. Hij is niet alleen viroloog, epidemioloog maar ook nog een politiek wetenschapper die oorlogen met Iran en de val van Trump voorspelt. Dat is allemaal hoogst speculatief, maar zo werkt het bij dergelijke figuren. Als je zo veel voorspellingen doet, zal er altijd wel eentje uitkomen. Die zet je vervolgens dik in de verf, terwijl je natuurlijk zwijgt over de keren dat je ernaast zat.