De regering heeft tot eind 2022 de tijd om haar doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, bij te stellen. Het oordeel is een kleine overwinning voor verschillende klimaatactivisten en -organisaties. Zij klaagden de Duitse regering aan en eisten dat die meer concrete maatregelen invoert in de strijd tegen klimaatverandering.

De rechters waren van oordeel dat de gebreken in de klimaatwet de rechten van de vooral jonge klagers schaden. 'De regeling verplaatst de zware last om uitstoot te verminderen onherroepelijk naar de periode na 2030', oordeelden de rechters.

De regering heeft tot eind 2022 de tijd om haar doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, bij te stellen. Het oordeel is een kleine overwinning voor verschillende klimaatactivisten en -organisaties. Zij klaagden de Duitse regering aan en eisten dat die meer concrete maatregelen invoert in de strijd tegen klimaatverandering. De rechters waren van oordeel dat de gebreken in de klimaatwet de rechten van de vooral jonge klagers schaden. 'De regeling verplaatst de zware last om uitstoot te verminderen onherroepelijk naar de periode na 2030', oordeelden de rechters.