In zijn columns voor het opinieweekblad De Groene Amsterdammer en bij andere publieke optredens gaat hij er tegelijkertijd met gestrekt been in. Engelen deinst er niet voor terug om heilige huisjes omver te schoppen en de hoogwaardigheidsbekleders op wie hij het heeft voorzien, van onderuit de zak te geven.
...