'De kerken gaan dicht en moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond: ze hebben overal hun mannetjes achter de schermen en ze nemen het over', beklaagt Jane Justice (61), een vastgoedmakelaar uit de kuststad West Palm Beach in Florida. 'Denk je dat er werk is voor de Syrische vluchtelingen die naar hier komen? Ik stuur de helft van mijn inkomsten naar Washington en ze geven dat weg aan mensen die hier niet thuis horen!'
...

'De kerken gaan dicht en moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond: ze hebben overal hun mannetjes achter de schermen en ze nemen het over', beklaagt Jane Justice (61), een vastgoedmakelaar uit de kuststad West Palm Beach in Florida. 'Denk je dat er werk is voor de Syrische vluchtelingen die naar hier komen? Ik stuur de helft van mijn inkomsten naar Washington en ze geven dat weg aan mensen die hier niet thuis horen!'Van de vier uiteenlopende Trump-stemmers die Knack.be recent sprak in Florida is Justice met voorsprong het meest extreem, sloganesk en compromisloos, zoveel is zeker. Privédetective Kent Romero (50) is daarentegen erg kritisch voor Trump en vindt hem allesbehalve presidentieel: 'Trump is maar mogelijk geworden omdat zoveel Amerikanen zich verraden voelden door het veel te linkse beleid van Obama. De slinger is helemaal doorgeslagen.'Wat Justice en Romero wél gemeen hebben samen met zo veel andere conservatieve Amerikanen: de culturele angst om vreemden in hun eigen land te worden en het gevoel verraden te zijn door voormalig president Barack Obama. De geslepen tv-ster Donald Trump heeft die tijdsgeest van rechts Amerika als geen ander weten te kanaliseren in politiek gewin. Om de woede en verontwaardiging van Trump-stemmers te begrijpen, is het werk van de vermaarde Amerikaanse sociologe Arlie Russell Hochschild bijzonder verhelderend. Voor haar meest recente boek 'Strangers in Their Own Land' (2016) sprak Russell vijf jaar lang met aanhangers van de Tea Party en later ook Trump in de aartsconservatieve zuiderse staat Louisiana. De meerderheid van Russells gesprekspartners, zo ondervond ze, vertelden eenzelfde deep story, een emotioneel verhaal dat als een machtige rivier onder hun politieke voorkeur stroomt. Dat verhaal leest als volgt - en het loopt ook als een rode draad door onze gesprekken met Trump-stemmers:'Je staat geduldig te wachten in een lange rij die helemaal tot aan de horizon en de Amerikaanse Droom loopt', schrijft de sociologe. 'Terwijl je wacht zie je een aantal mensen verderop voordringen in de rij. Veel van die voordringers zijn zwarten, begunstigden van positieve discriminatie of een uitkering. Sommigen zijn ambitieuze vrouwen die nu jobs uitoefenen waarop ze vroeger nooit aanspraak maakten. Dan zie je opeens immigranten, Mexicanen en Somaliërs voordringen, in de toekomst misschien ook nog Syrische vluchtelingen.''Terwijl de rij tot stilstand is gekomen, vraagt men je medelijden te hebben met deze voordringers', vervolgt Hochschild. 'Nu heb je best een goed hart, maar wie beslist voor jou met wie je medelijden moet hebben? Dan zie je opeens president Barack Hussein Obama die de voordringers naar voor wuift. Hij staat aan hun kant. Is hij eigenlijk niet ook een voordringer? Hoe betaalde die vaderloze zwarte immers zijn opleiding aan Harvard?''Terwijl je braaf je beurt afwacht, gebruikt Obama het geld uit jouw zakken om de voordringers te helpen. Hij en zijn liberale medestanders hebben het aanvaardbaar gemaakt om jezelf te bedienen. De overheid is een instrument geworden om jouw geld te herverdelen onder zij die het niet verdienen. Het is niet meer jouw overheid, maar die van hun.'Onvermijdelijk steekt ook het fake news zijn kop op in de volgende vier gesprekken met Trump-stemmers. Zo bleken een aantal bewering van onze gesprekspartners achteraf overdreven of zelfs helemaal onjuist, ingegeven door onruststokende berichten van twijfelachtige media. In tegenstelling tot de verzuchting van Jane Justice, bijvoorbeeld, zijn er in Palm Beach County slechts twee moskeeën, voor 1,4 miljoen inwoners.'Kijk naar wat er in Zweden gebeurt' of in 'Dearborn, Michigan': gesprekken over politiek in de VS (en allicht elders) zijn vaak doorspekt met zulke hyperlinks die verwijzen naar reële, half ware of compleet verzonnen nieuwsberichten of weetjes over terrorisme, moslims en immigratie (aan de linkerzijde zou het kunnen gaan over ggo's en bailouts onder meer). Vaak wordt dat allemaal ook op één hoop gegooid. Een kritische vraag daarnietgelaten, was het echter vooral ons opzet om te luisteren naar het antwoord van deze Amerikanen op de vraag 'Waarom Trump?'We spreken privédetective Kent Romero (50) in een wapenwinkel dichtbij de luchthaven van Miami (de eigenaar wilde de naam ervan niet in het artikel). Romero is bevriend met de eigenaar en hij komt graag een handje helpen. 'Ik hou niet van Trump, allesbehalve', steekt Romero van wal. 'Waarom niet? Ik zou niet weten waar te beginnen, noch te eindigen. Hij is allesbehalve presidentieel. Ik had liever een Ted Cruz als president gezien maar toch heb ik willens nillens op Trump gestemd omdat het met Clinton hoe dan ook corruptie en eigenbelang had opgeleverd, dat wist ik zeker. Over Trump blijf ik tot dusver bijzonder sceptisch en wantrouwig, maar hij lijkt tenminste voor Amerika te werken, en niet om zichzelf vooruit te helpen. Het valt echter nog te bekijken of hij en zijn trawanten zichzelf niet gaan bedienen.' 'Trump is maar mogelijk geworden door de vele tekortkomingen van het beleid van Obama. De slinger is helemaal doorgeslagen', vervolgt Romero. 'Obama was te zwak, zeker op buitenland. Hij was te streng met wapenwetgeving. En hij mag dan wel een recordaantal illegalen uitgewezen hebben, maar op andere vlakken was hij veel te laks. We moeten daarnaast minder afhankelijk worden van buitenlandse olie, maar dan blokkeert hij de Keystonepijpleiding. Voor veel Amerikanen was dat allemaal véél te links, vandaar komt het gevoel verraden te zijn.''Hoe Trump Noord-Korea best aanpakt? Eerst met diplomatie. En dan geen halfhartige diplomatie: de druk opvoeren, en ervoor zorgen dat China tussenkomt. Voldoende druk zou misschien wel tot een coup kunnen leiden, wie weet. Madeleine Albright en John Kerry (beiden voormalige Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken, nvdr.) hebben de voortzetting van het Noord-Koreaanse nucleaire programma toegelaten. Maar zo'n landen moeten volgens mij helemaal ontwapend worden: geen raketten of artillerie of wat dan ook, enkel wapens voor interne ordehandhaving. Dat gaat ook op voor onder andere Pakistan en Iran: Noord-Korea heeft maar kernkoppen kunnen bekomen dankzij Pakistan.' Na Trumps raketaanval op Syrië waren zelfs heel wat liberale krantencommentatoren opgetogen met het krachtdadige signaal van de president. Ook Romero vond het nodig: 'Er zitten daar enorm veel groepen die de VS als aartsvijand beschouwen en ons van de kaart willen vegen. Tijdens het vrijdaggebed in Iran scandeert men 'Dood aan Amerika.' Als je dan eens met de spierballen moet rollen om zoiets af te raden, fine by me. Van Obama was niemand bang meer. 'America first' betekent vrijheid. In akkoorden met andere landen moet je water bij de wijn doen en soms bepaalde ideologieën aanvaarden. De Europeanen willen altijd maar hun ideeën opdringen. Ondertussen staat de sharia wel mooi op hun drempel. Maar als je dat zegt, ben je een racist. De voorbije jaren zijn conservatieven constant gedemoniseerd door de linkse media in New York en Californië.' 'Amerikaanse media doen vandaag aan opiniejournalistiek. Zowel op rechts als links wordt er ons de klok rond hersenloze propaganda ingelepeld: nuchtere feiten hebben we sinds de jaren '70 niet meer gelezen. Trumps tweets zijn niet betamelijk voor een president, maar ik begrijp dat wel: enkel op die manier kan hij de massa ongefilterd aanspreken. De alomtegenwoordige sensatiezucht in de Amerikaanse media maakt dat ernstige hardwerkende politici niet meer aan de bak raken. Enkel de moddergooiers raken vooruit: precies om die reden hebben we sinds Bill Clinton geen degelijke vertegenwoordiging meer gehad.''En als blijkt dat Trump verraad heeft gepleegd door met de Russen samen te werken? Tuurlijk dat hij dan afgezet moet worden. We hebben al woeligere watertjes doorzwommen - denk maar aan Nixon - en ook dit zullen we overleven.'Vastgoedmakelaar Jane Justice (61) staat met een twintigtal fanatieke Trump-supporters in de stad West Palm Beach langs de baan te wachten tot de kolonne van president Trump langsrijdt. Na het weekend te hebben doorgebracht in zijn exclusieve resort Mar-a-Lago vliegt Air Force One hem zo dadelijk weer naar Washington. Trump is een verdomd harde werker, klinkt het bewonderend uit het gezelschap, tot wel 18 uur per dag presteert hij. Wanneer een politieagent een nietsvermoedende voorbijganger terugfluit die de straat wil oversteken, luidt de groepsconsensus dat de man vast een 'domme globalistische liberaal' is. 'Of ik tevreden ben met president Trump tot dusver?', opent Justice. 'We zijn allemaal extatisch. Gedurende acht jaar moesten we toekijken hoe de Westerse samenleving naar de haaien ging, met iemand in het Witte Huis die niets anders deed dan golfen en kletsen. Trump heeft meteen een aantal dappere maatregelen genomen om de grens te beveiligen en de jobs terug te brengen. Hij heeft een resem briljante mensen aangesteld. Dr. Ben Carson heeft 'ie aan het hoofd van HUD (Department of Housing and Urban Development, ministerie van Huisvesting, nvdr.) gezet: die man heeft al een discrepantie van 500 miljard dollar gevonden (niet helemaal juist, de boekhoudingsfout kwam eerder aan het licht, nvdr.)! Er gebeurt alleen maar fraude en verspilling in onze overheid, oké? President Trump heeft beloofd het moeras droog te leggen, en dat is precies wat hij doet.''Wat ik van de interventie in Syrië vind? Door het beleid van Obama en Clinton staat de hele wereld in brand. President Trumps hart is gebroken toen hij die kinderen zo zag lijden. Onder Obama is een heel land christelijke Syriërs onthoofd, en hij stond erbij en keek ernaar! Hij trok een rode lijn, en deed daarna niets.' 'Luister, we zijn zo'n apathische samenleving geworden', vervolgt Justice, nu goed op stoom. 'Op één jaar tijd zijn 70 politieagenten neergeschoten in dit land, door toedoen van een progressief-liberale agenda. President Trump heeft ons uit de VN gehaald, hij heeft al wat van dat geld teruggenomen. Waarom geven we toch zo veel geld weg terwijl er hier mensen op straat zitten en honger lijden?''En de drugs uit Mexico: in heel het land sterven onze jonge mannen aan de drugs', vervolgt de vrouw. 'Hier in Palm Beach County is het een epidemie. Daar hebben ze nooit iets over gezegd want ze richten hun pijlen liever op al die immigranten om er Democraten van te maken en zo aan de macht te blijven.' Gevraagd of ze persoonlijk kwalijke gevolgen ondervindt van illegale immigratie, antwoordt Justice ietwat ontwijkend. 'De feiten liegen er niet om. Mensen verliezen hun jobs. Neem Lake Worth (een gemeente van hoofdzakelijk zwarten en ook Haïtiaanse immigranten in Palm Beach County, nvdr.). De helft van de gemeente is haast een derdewereldland. En ze krijgen gratis voedselbonnen, alles is gratis! Veel van die illegalen werken in het zwart en strijken dan nog eens een uitkering op. De Amerikanen hebben er genoeg van. Elke dag wordt er iemand vermoord door een illegaal. En dan maar 'no borders'? Echt? Wat scheelt er toch met deze mensen?'Onder het overkoepelende 'ze' blijft Justice een aantal bedreigingen op een hoop gooien: Democraten, zwarten, moslims en Mexicanen. 'Amerikanen worden tegen Amerikanen uitgespeeld, terwijl er een invasie de grens over komt. Zijn de moslimterroristen er niet op uit dit land te vernietigen dan? Ze zijn overal. De kerken gaan dicht, moskeeën schieten als paddenstoelen uit de grond. Onze grondwet is nog het enige dat de sharia in de weg staat. Ze werken in het geheim achter de schermen, brengen hun mensen binnen en nemen het over, oké?' 'Denk je dat er werk is voor de Syrische vluchtelingen die naar hier komen? Ik zou zelfs geen job kunnen vinden, moest ik niet zelfstandig zijn. Ik stuur de helft van mijn loon naar Washington en ze geven dat weg aan mensen die hier niet thuis horen!'Het mag allicht te verwachten zijn van de voorzitter van de Republikeinse Partij van Palm Beach County, maar toch lijkt Michael Barnett (40) oprecht tevreden met zijn nieuwe president. Naarmate Trump zich in de aanloop naar zijn kandidaatstelling meer in politieke middens ging mengen - dat ook in Palm Beach - kwam hij regelmatig in contact met Barnett. 'We kennen hem, en weten dat hij bijzonder slecht is afgeschilderd in de media, zowel hier als in Europa: de beeldvorming strookt niet met wie hij echt is. Hij is geen racist en hij haat geen immigranten. Wat hij wél doet, is de belangen van Amerikanen op de eerste plaats zetten, van elke Amerikaan, of je nu blank, zwart of latino bent. Amerika komt op de eerste plaats. Dat is allicht nationalistischer dan wat Europeanen verkiezen, maar het is niet isolationistisch, daar wil ik op aandringen. Ik ben zelf een zwarte Amerikaan, maar ik ben eerst en vooral een Amerikaan: zo denkt ook Trump. Het is makkelijk te zeggen dat hij een racist is, maar ik weet dat hij een hart heeft voor alle Amerikanen, ongeacht huidskleur of religie.''President Trump houdt zijn beloftes', vervolgt Barnett, gevraagd naar zijn tevredenheid tot dusver met de nieuwe president. 'Vorige Republikeinse presidenten durfden wel eens terug te krabbelen na de verkiezingen, uit strategische bereking bijvoorbeeld. Of hij misschien te daadkrachtig te werk gaat, en zodoende Trumpcare heeft doen mislukken? Zo snel vooruit stomen, dat doet hij voor de mensen die op hem gestemd hebben. Hij is een echte leider, een zakenman die het gewoon is alles zo vlug mogelijk te regelen. In mijn eigen omgeving heeft overigens niemand spijt op hem gestemd te hebben, integendeel.' Republikeinen in Zuid-Florida zijn doorgaans pro-immigratie, omdat het electoraat er zo divers is. Ook Barnett weet dat zijn partij best mee evolueert met de veranderende demografie van de VS en de hand moet rijken aan immigrantengemeenschappen. Trump lijkt echter de andere kant op te gaan, of niet zo? 'Het reisverbod betrof niet alle moslimlanden, dat zijn er meer dan vijftig', kaatst Barnett terug. 'Het is belachelijk daaruit te concluderen dat Trump tegen immigratie is, en daarom worden we ook een beetje kwaad wanneer we zulke onzin horen. Weet je, veel immigranten hier in Florida, en allicht ook elders, zijn soms nog conservatiever dan doorsnee Republikeinen wat bijvoorbeeld migratie betreft. Het heeft hen vaak veel tijd en moeite gekost om legaal naar de VS te komen, en dat moet opgaan voor iedereen die naar Amerika wil komen, zeggen ze: niemand mag zomaar voordringen in de rij.'Advocaat Anthony D'Angelo (57) uit Delray Beach, een kuststad ten zuiden van West Palm Beach, gelooft naar eigen zeggen heilig in individuele verantwoordelijkheid. 'Als je iets wil, moet je ervoor werken', preekt D'Angelo, voeten op z'n bureau. Met enige fierheid vertelt D'Angelo dat zijn Italiaanse grootouders met de boot vanuit Europa kwamen: van hen heeft hij een strenge werkethiek ingelepeld gekregen. 'Ik kan het maar niet verdragen dat ik als belastingbetaler ervoor moet opdraaien dat anderen hun eigen boontjes niet kunnen doppen. Dat scheelt er met Amerika vandaag: te veel mensen liggen te luieren in de sociale hangmat. Plicht en verantwoordelijkheid zijn loze begrippen geworden.' Tijdens ons bezoek zal D'Angelo aan de telefoon een 18-jarige Haïtiaans-Amerikaanse cliënte van hem - die in de problemen verzeilde nadat ze een taser naar school had genomen - berispen omdat de vader van haar kind afwezig is en ze afhangt van een uitkering. 'Veel zwarten en latino's krijgen kinderen zonder ze te kunnen onderhouden en die moeten dus allemaal op de bijstand. Onder Obama zijn voedselbonnen vervijfdubbeld. Blanken denken meer na voor ze een kind krijgen: kunnen we dat wel betalen? Bovendien krijgen zwarten en latino's acht keer meer kinderen dan blanken. Beeld je eens in hoeveel dat gaat kosten binnen pakweg vijftig jaar!'De sociale theorieën van D'Angelo klinken soms ronduit racistisch, en daar wijzen we hem ook op. 'Ik besef dat mijn meningen niet politiek correct zijn', oppert hij, 'maar ik moet en zal mijn medemens verantwoordelijksheidszin bijbrengen. We moeten in ons land de gevolgen van onze daden leren dragen. Als jij je elke dag volvreet met McDonald's en daarom dik en ongezond wordt, dan is dat jouw schuld. Zo ook moeten mensen beseffen dat de belastingbetaler niet voor ze moet opdraaien wanneer ze het verprutsen.''President Trump heeft het momenteel allicht te druk met Noord-Korea en andere problemen, maar ik ben er zeker van dat ook een hervorming van de sociale bijstand op zijn agenda staat', vervolgt D'Angelo. 'In plaats van de gezondheidszorg te hervormen, had hij beter immigratie aangepakt. Zo zou ik dat doen: hardwerkende illegalen die geen misdaad begaan hebben, krijgen allemaal een verblijfsvergunning na een grondige background check. Ze betalen een boete van 2000 dollar: de helft gaat naar de overheidsschuld, de andere naar infrastructuur. Makkelijk gescoord, denk ik dan. Al de rechtse hardliners in de country club waar ik woon maken me uit voor liberaal wanneer ik dat zeg, maar ik ben een pragmaticus.''Ik ben niet altijd opgetogen met de tweets van Trump, maar ik verwacht ook niet constant gelukkig te zijn met mijn vrouw', grapt D'Angelo. 'De job van president is onmogelijk, en niemand werkt harder dan Trump. En wat het reisverbod voor moslims betreft: daar ben ik het volledig mee eens. Er is screening nodig en wetten en strenge grenscontrole. Kijk maar naar wat er gebeurt in Duitsland en in Zweden.'