Zou Donald Trump president van de Verenigde Staten (VS) geworden zijn zonder de hulp van de Russen? 'Nee', antwoordt Kathleen Hall Jamieson, professor communicatiewetenschappen aan de University of Pennsylvania. 'De Russen hebben niet met de stembus geknoeid: Trump is de rechtvaardig verkozen president van de VS. Maar ze hebben wél voldoende mensen overtuigd om voor hem te stemmen, of helemaal niet naar het stemlokaal te trekken.'
...