De Chinese wijsgeer Lao Tse schreef dat doeltreffende macht zich gedraagt als water. Zacht en ongrijpbaar gaat ze op zoek naar de zwakke plekken, ze verzadigt de tegenstander en maakt hem immobiel. De voorbije maanden namen de betogers in Hongkong hun toevlucht tot die filosofie. Druk zetten en het toch nét niet tot gewelddadige botsingen laten komen, laverend door de straten van de megapolis, de grenzen van de tolerantie aftastend, zoekend naar de zwakke plekken van de door Peking aangestuurde overheid. Nu geeft Peking de betogers lik op stuk: water tegen water. Het bloed van de Chinese leiders kookt, maar zij gunnen hun rivalen geen tweede Tiananmenbloedbad.
...