1. Heeft het vonnis van de Britse rechtbank u verrast?
...

1. Heeft het vonnis van de Britse rechtbank u verrast? Jan Wouters: Nee. Landen die tot de Raad van Europa behoren, zijn gebonden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En het Europees Hof in Straatsburg heeft al geoordeeld dat de doodstraf en levenslange opsluiting mensonwaardig zijn. Op zich is het dus niet vreemd dat een rechtbank geen uitlevering toelaat aan een land dat de doodstraf toepast, zoals de VS. 2. De uitlevering is geweigerd vanwege het risico dat Assange na de uitlevering tot suïcide zou overgaan. Wordt die argumentatie vaak gebruikt? Wouters: Nee, bij mijn weten is dit de eerste keer. Tijdens de rechtszaak hebben zijn advocaten aangebracht dat Julian Assange aan een vorm van autisme lijdt. Eigenlijk komt de redenering van de rechter erop neer dat een uitlevering voor hem bijna gelijk zou zijn aan de doodstraf. In zekere zin ligt dat oordeel dus in de lijn van eerdere oordelen van het Europees Hof over dergelijke zaken. 3. Ziet u er een mogelijk precedent in? Wouters: Ik zou deze uitspraak nog niet als definitief beschouwen. Het lijkt me duidelijk dat de VS beroep zullen aantekenen. Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen zullen betwisten dat het ziektebeeld van Assange tot suïcidale neigingen leidt. 4. Beschermt de uitspraak Assange ook tegen uitlevering aan andere landen? Wouters: Assange is in 2021 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen gevlucht omdat hij vreesde via Zweden aan Amerika te zullen worden uitgeleverd. Maar in 2019 heeft Zweden die aanklacht laten vallen. Momenteel zijn er, voor zover bekend, geen andere uitleveringsverzoeken tegen hem uitgevaardigd. 5. Wat betekent deze uitspraak voor Assange zelf? Wouters: Hij is in 2019 veroordeeld omdat hij zich aan de rechtsgang heeft onttrokken door zijn vlucht naar de Ecuadoraanse ambassade. Zelfs als hij vrijkomt, vermoed ik dat de Britten hem scherp in de gaten zullen blijven houden. Ze zullen niet toelaten dat hij nog eens een verdwijntruc uithaalt.