De meeste Europese landen vinden het onaanvaardbaar dat de Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit het nucleaire akkoord met Iran. Maar behalve het Verenigd Koninkrijk is niemand bereid marineschepen te sturen om samen met de VS de zeeën rond Iran te bewaken. De Europese landen hebben wel een ander voorstel: een eigen maritieme missie. Die komt er nu, maar voor West-Afrika en niet in de Perzische Golf. De gave van Europa om zijn eigen internationale geloofwaardigheid onderuit te halen is uitzonderlijk.
...