Op de VN-top over de financiering van de nieuwe ontwikkelingsdoelen zal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) zijn pleidooi herhalen om de helft van de officiële ontwikkelingshulp aan zogenaamde fragiele staten te besteden. Die top, van 13 tot 16 juli in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, komt er voor in september in New York de knoop doorgehakt wordt over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's, naar Sustainable Development Goals). Die SDG's moeten de Millenniumdoelstellingen, die tot 2015 lopen, opvolgen.

Bedoeling van de top in Addis Abeba wordt een akkoord bereiken rond de financiering, in de brede zin, van de SDG's. Het gaat dus om meer dan de besteding van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), die trouwens de laatste jaren aan relatief belang heeft verloren. Er zal eveneens rekening gehouden worden met de uitbreiding van de binnenlandse belastingbasis en fiscale inkomsten in middeninkomenslanden, maar ook met de toename van buitenlandse directe investeringen, het geld dat migranten naar hun thuisland sturen (remittances) en filantropische initiatieven.

Universele karakter

Reuters
© Reuters

Op een nieuwe top in New York, in september, moeten de SDG's dus effectief aangenomen worden. De grote lijnen van de SDG's liggen nu wel al vast. In de plaats van de 8 Millenniumdoelstellingen, die ondersteund werden door 21 specifieke doelen, komen er 17 hoofddoelen en 169 subdoelen. Behalve armoedebestrijding staan ook het sociale, de economie en milieu centraal. Bovendien zullen de SDG's de hele wereld, in plaats van enkel de ontwikkelingslanden, betreffen. Ook De Croo wijst op het universele karakter die de nieuwe ontwikkelingsagenda zal moeten hebben.

Het slagen van New York hangt mee af van de top in Addis. Eind dit jaar volgt, in Parijs, nog een klimaatconferentie waarvan veel verwacht wordt. De slotdocumenten van die drie bijeenkomsten moeten elkaar aanvullen.

Fragiele staten

Om zijn pleidooi voor meer hulp naar de minst ontwikkelde landen (LDC's, of least developed countries) kracht bij te zetten, verwijst de minister naar een recent OESO-rapport. Daaruit bleek dat de ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen vorig jaar met 16 procent gedaald is. Daarbij stipte de landenorganisatie aan dat België als een van de weinige landen tegen die trend ingaat.

'Dat is waarom België de internationale gemeenschap oproept om de ontwikkelingsinspanningen eerst en vooral te focussen op de minst ontwikkelde landen en fragiele staten', aldus de Croo in april al in New York, waar de top in Addis werd voorbereid.

Digitalisering

Wetenschap, technologie en innovatie zijn belangrijk om ontwikkeling mogelijk te maken

In 2014 ging 42 procent van de Belgische officiële ontwikkelingshulp naar de minst ontwikkelde landen, maar De Croo heeft al aangekondigd dat percentage de komende jaren tot minstens 50 procent te willen opdrijven. In de huidige context de norm van 0,7 procent van het bnp naar ontwikkelingssamenwerking laten gaan, zoals al jaren bepleit wordt, acht De Croo moeilijker (België zat in 2014 op 0,45 procent).

Digitalisering wordt een tweede Belgische prioriteit in Addis Abeba. 'Wetenschap, technologie en innovatie zijn belangrijk om ontwikkeling mogelijk te maken', zei De Croo in april.

'Digitaal is een cruciale motor voor waardig werk, groei en welzijn, met een diepe impact op alle sectoren van de maatschappij', aldus nog De Croo, die digitalisering ziet als 'een belangrijke hefboom voor meer vrijheid.' (Belga/AVE)

Op de VN-top over de financiering van de nieuwe ontwikkelingsdoelen zal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) zijn pleidooi herhalen om de helft van de officiële ontwikkelingshulp aan zogenaamde fragiele staten te besteden. Die top, van 13 tot 16 juli in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, komt er voor in september in New York de knoop doorgehakt wordt over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's, naar Sustainable Development Goals). Die SDG's moeten de Millenniumdoelstellingen, die tot 2015 lopen, opvolgen.Bedoeling van de top in Addis Abeba wordt een akkoord bereiken rond de financiering, in de brede zin, van de SDG's. Het gaat dus om meer dan de besteding van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), die trouwens de laatste jaren aan relatief belang heeft verloren. Er zal eveneens rekening gehouden worden met de uitbreiding van de binnenlandse belastingbasis en fiscale inkomsten in middeninkomenslanden, maar ook met de toename van buitenlandse directe investeringen, het geld dat migranten naar hun thuisland sturen (remittances) en filantropische initiatieven.Op een nieuwe top in New York, in september, moeten de SDG's dus effectief aangenomen worden. De grote lijnen van de SDG's liggen nu wel al vast. In de plaats van de 8 Millenniumdoelstellingen, die ondersteund werden door 21 specifieke doelen, komen er 17 hoofddoelen en 169 subdoelen. Behalve armoedebestrijding staan ook het sociale, de economie en milieu centraal. Bovendien zullen de SDG's de hele wereld, in plaats van enkel de ontwikkelingslanden, betreffen. Ook De Croo wijst op het universele karakter die de nieuwe ontwikkelingsagenda zal moeten hebben.Het slagen van New York hangt mee af van de top in Addis. Eind dit jaar volgt, in Parijs, nog een klimaatconferentie waarvan veel verwacht wordt. De slotdocumenten van die drie bijeenkomsten moeten elkaar aanvullen.Om zijn pleidooi voor meer hulp naar de minst ontwikkelde landen (LDC's, of least developed countries) kracht bij te zetten, verwijst de minister naar een recent OESO-rapport. Daaruit bleek dat de ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen vorig jaar met 16 procent gedaald is. Daarbij stipte de landenorganisatie aan dat België als een van de weinige landen tegen die trend ingaat. 'Dat is waarom België de internationale gemeenschap oproept om de ontwikkelingsinspanningen eerst en vooral te focussen op de minst ontwikkelde landen en fragiele staten', aldus de Croo in april al in New York, waar de top in Addis werd voorbereid.In 2014 ging 42 procent van de Belgische officiële ontwikkelingshulp naar de minst ontwikkelde landen, maar De Croo heeft al aangekondigd dat percentage de komende jaren tot minstens 50 procent te willen opdrijven. In de huidige context de norm van 0,7 procent van het bnp naar ontwikkelingssamenwerking laten gaan, zoals al jaren bepleit wordt, acht De Croo moeilijker (België zat in 2014 op 0,45 procent).Digitalisering wordt een tweede Belgische prioriteit in Addis Abeba. 'Wetenschap, technologie en innovatie zijn belangrijk om ontwikkeling mogelijk te maken', zei De Croo in april. 'Digitaal is een cruciale motor voor waardig werk, groei en welzijn, met een diepe impact op alle sectoren van de maatschappij', aldus nog De Croo, die digitalisering ziet als 'een belangrijke hefboom voor meer vrijheid.' (Belga/AVE)