Met de Amerikanen heb je vandaag het voordeel van de duidelijkheid: in het buitenlands beleid van Donald Trump zijn mensenrechten niet van tel. Toen vorige week in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie ter stemming werd voorgelegd om het geweld in Libië te veroordelen, veegde de Amerikaanse vertegenwoordiger die van tafel. Ook bij de Europeanen spelen mensenrechten amper nog een rol, maar zij houden de schijn nog op. 'Wij zijn verenigd tegen het geweld', opperde Federica Mogherini, de hoge EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Niets is minder waar. Europa is noch tegen het geweld, noch verenigd.
...