Congo: meerderheid en oppositie tekenen akkoord dat Kabila doet aftreden

  • Bijgewerkt om
  • Bron : Belga

Volgens het nieuwe akkoord mag de huidige president Congo nog tot eind 2017 blijven leiden.

De meerderheid en de oppositie in de Democratische Republiek Congo hebben zaterdag, na dertien uur onderhandelen, een akkoord ondertekend om de transitie te organiseren na het einde van het mandaat van president Joseph Kabila op 20 december, en om zijn opvolger te verkiezen.

Het akkoord werd gesloten met behulp van de nationale bisschoppenconferentie (Cenco), die als bemiddelende instantie optrad. Daarin staat dat Kabila het land tot 'eind 2017' mag blijven leiden, maar dan moet er wel een nationale overgangsraad worden opgericht, die voorgezeten wordt door oppositieleider Étienne Tshisekedi. Daarnaast zal er een premier aangeduid worden vanuit zijn oppositiecoalitie 'le Rassemblement'.

De bisschoppen zijn 'gelukkig' dat ze erin geslaagd zijn 'tot een inclusief politiek compromis' te komen, aldus Cenco-voorzitter Mgr. Marcel Utembi. Volgens hem zal dit akkoord 'de chaos in het land vermijden'. Het hoofd van Monusco, de VN-missie in Congo, begroette de 'inclusiviteit die nodig was om een zo breed mogelijke consensus te hebben'. 'Maar het werk moet voortgezet worden, men moet de politieke stabiliteit bewaren door elk punt van dit nieuw politiek draaiboek in de praktijk om te zetten', aldus Maman Sidikou.

President Kabila noch opposant Tshisekedi waren aanwezig bij de ondertekening van het compromis, waarin duidelijk is opgenomen dat Kabila geen derde termijn zal nastreven. De president verwees wel naar het akkoord in zijn nieuwjaarstoespraak en noemde 'het verzekeren van vrede' alvast een van de grote uitdagingen voor Congo in 2017.

Het was net de weigering van Kabila om op te stappen na zijn tweede termijn, zoals de grondwet dat voorschrijft, dat geleid heeft tot de politieke crisis in het land. Bij gewelddadige protesten en geweldplegingen zijn daardoor al zeker 40 mensen om het leven gekomen.

De ondertekenaars zijn er ook mee akkoord gegaan om 'geen pogingen te doen om de grondwet aan te passen'. De oppositie beschuldigde de regering er namelijk van via een referendum de wet aan te passen die stelt dat een president slechts twee termijnen aan de macht mag blijven. De bisschoppen hebben tot slot beloofd om snel een oplossing te vinden voor de politieke gevangenen, en de situatie op te volgen.