De huwelijken werden afgesloten in België en Spanje, en werden vervolgens in Rome geregistreerd.

Minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano vond dat het niet kon, dat men een huwelijk dat in Italië verboden was toch registreerde, en hij verzond een circulaire naar magistraten in wier gerechtsgebied dergelijke registraties hadden plaatsgevonden. De magistraten moesten de burgemeesters tot de orde te roepen en de registraties ongedaan maken.

Dat was lang niet alleen in Rome het geval.

Maar de burgemeester van Rome nam als eerste en luidruchtig afstand van de circulaire.

Tegenaanval

Ignazio Marino zei dat hij "weigerde" ermee in te stemmen. Want, zo legde hij uit, "de Italiaanse wet preciseert dat huwelijken die in het buitenland afgesloten werden, alleen maar niet geregistreerd kunnen worden als ze een gevaar opleveren voor de openbare orde. Ik zie niet in welk gevaar er kan schuilen in een verliefd stel dat die liefde officieel gemaakt heeft". Die huwelijken niet registreren, zo ging hij verder, "zou een illegale en illegitieme handeling zijn, in tegenspraak met de principes van de Europese Unie".

Ook Napels heeft al laten weten dat het de circulaire aanvecht.

(Belga/RR)

De huwelijken werden afgesloten in België en Spanje, en werden vervolgens in Rome geregistreerd. Minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano vond dat het niet kon, dat men een huwelijk dat in Italië verboden was toch registreerde, en hij verzond een circulaire naar magistraten in wier gerechtsgebied dergelijke registraties hadden plaatsgevonden. De magistraten moesten de burgemeesters tot de orde te roepen en de registraties ongedaan maken. Dat was lang niet alleen in Rome het geval. Maar de burgemeester van Rome nam als eerste en luidruchtig afstand van de circulaire.Ignazio Marino zei dat hij "weigerde" ermee in te stemmen. Want, zo legde hij uit, "de Italiaanse wet preciseert dat huwelijken die in het buitenland afgesloten werden, alleen maar niet geregistreerd kunnen worden als ze een gevaar opleveren voor de openbare orde. Ik zie niet in welk gevaar er kan schuilen in een verliefd stel dat die liefde officieel gemaakt heeft". Die huwelijken niet registreren, zo ging hij verder, "zou een illegale en illegitieme handeling zijn, in tegenspraak met de principes van de Europese Unie".Ook Napels heeft al laten weten dat het de circulaire aanvecht.(Belga/RR)