Officieel is het plan nog altijd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart verlaat. Maar twee jaar nadat premier Theresa May artikel 50 van het Europese Unie-verdrag in werking heeft gesteld, is haar land niet klaar voor de stap. Het akkoord dat May moet Europa over de brexit onderhandelde, werd in januari door het Lagerhuis weggestemd. Om een desastreus vertrek zonder akkoord te vermijden, is de kans reëel dat de brexit wordt uitgesteld. Het twistpunt blijft de Ierse backstop: zowel de Unie als de Ierse Republi...