Over het 'Sociaal Kredietsysteem' is nog niet veel geweten, buiten dat de Communistische Partij op dit moment aan het ambitieuze project werkt. De plannen werden vernoemd in het laatste vijfjarenplan, in 2015, maar naar gewoonte in zeer vage termen. Kort daarna plaatste Oxfordprofessor Rogier Creemers een vertaling online van een obscure Chinese tekst, genaamd Synopsis van de Plannen voor de Opbouw van een Sociaal Kredietsysteem. Volgens het document wil de Chinese overheid een geïntegreerd systeem van dataverzameling creëren om het wederzijds vertrouwen tussen burgers en overheidsinstellingen te herstellen. Daarmee wil China tegen 2020 aan iedere burger een kredietscore toekennen. Deze score is vergelijkbaar met Westerse kredietscores. Het document spreekt ook over het 'versterken van oprechtheid in overheidszaken, handel, en maatschappij' en het 'vormen van rechterlijke geloofwaardigheid'.
...