Een kind op de wereld zetten in een ontwikkelingsland is niet vanzelfsprekend. Want alles lijkt tegen te werken. De combinatie van armoede, ondervoeding, slechte hygiënische omstandigheden, onderbemande ziekenhuizen, onvoldoende geschoold verpleegkundig personeel, gebrekkige infrastructuur, apparatuur en medicatie maakt de kans op verwikkelingen erg groot.

Elk jaar laten wereldwijd zo'n 287.000 moeders het leven tijdens of kort na de bevalling. In Congo zijn dat er ongeveer 15.000. Daarmee rijdt Congo mee aan de top van dit peloton van ellende.

Maar er is meer. Want wanneer de moeder de bevalling niet overleeft, raakt ook haar kind in gevaar. Het loopt het risico van ongeveer 70% om binnen de 2 jaar te sterven.

Overleeft de vrouw de bevalling wel, maar kan zij als gevolg van de verwikkelingen nadien geen kinderen meer krijgen, dan wacht haar evenmin een benijdenswaardig lot. Want haar status als vrouw wordt quasi volledig bepaald door haar moederschap.

Een vrouw die kinderloos blijft, riskeert door haar man en omgeving te worden verstoten. Ze wordt als waardeloos beschouwd.

Artsen zonder Vakantie

Dergelijke tragedies zijn nochtans vaak met eenvoudige middelen te voorkomen en dat is wat onder meer Artsen zonder Vakantie tracht te doen.

Deze medische hulporganisatie stuurt medische vrijwilligers - artsen, verpleegkundigen, kinesisten, vroedvrouwen - uit op missies van 2 tot 3 weken naar 7 Afrikaanse landen. Hun voornaamste opdracht bestaat erin om in Afrika lokaal medisch personeel te vormen en opleidingen te geven.

De lokale dokters kennen vaak weinig technieken en hebben weinig of geen ervaring. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze een keizersnede moeten uitvoeren. Of beschikken niet over de nodige apparatuur, bijvoorbeeld een echografietoestel om een levensgevaarlijke complicatie als een buitenbaarmoederlijke zwangerschap op te sporen.

De vrijwiligers van Artsen zonder Vakantie brengen ervaring, kennis en medisch materiaal mee. Ze opereren en behandelen patiënten in samen met hun Afrikaanse collega's en geven zo hun kennis door zodat de Afrikaanse artsen en verplegers ook na de missie mensen kunnen blijven behandelen.

De vrijwilligers investeren hun vrije tijd, hun vakantiedagen. In loonequivalent schonken ze in 2012 voor ongeveer 4,4 miljoen euro aan werkuren aan Artsen zonder Vakantie. Ze worden immers niet vergoed. Alleen de onkosten worden betaald.

Millenniumdoelstellingen

In 2000 ondertekenden 198 landen van de Verenigde Naties de zogenaamde Millenniumdoelstellingen die gericht waren op het wereldwijd uitbannen van armoede.

Deze doelstellingen werden vertaald in 9 concrete doelen. En één daarvan was het verminderen van de moedersterfte met 75% tegen 2015.

MSD for mothers, een afdeling van het farmaceutische bedrijf Merck, Sharp & Dohme, meestal kortweg Merck genoemd, schreef zich in 2011 in op deze doelstelling van de VU.

MSD for Mothers trekt daarvoor een half miljard dollar uit om de volgende tien jaar aan verschillende 'Moeder-Kind'-projecten overal ter wereld te besteden.

In België verloopt deze ondersteuning via de 11 missies verspreid over het jaar van ngo Artsen Zonder Vakantie om in Oost-Congo de moedersterfte te helpen terugdringen.

Een kind op de wereld zetten in een ontwikkelingsland is niet vanzelfsprekend. Want alles lijkt tegen te werken. De combinatie van armoede, ondervoeding, slechte hygiënische omstandigheden, onderbemande ziekenhuizen, onvoldoende geschoold verpleegkundig personeel, gebrekkige infrastructuur, apparatuur en medicatie maakt de kans op verwikkelingen erg groot.Elk jaar laten wereldwijd zo'n 287.000 moeders het leven tijdens of kort na de bevalling. In Congo zijn dat er ongeveer 15.000. Daarmee rijdt Congo mee aan de top van dit peloton van ellende.Maar er is meer. Want wanneer de moeder de bevalling niet overleeft, raakt ook haar kind in gevaar. Het loopt het risico van ongeveer 70% om binnen de 2 jaar te sterven.Overleeft de vrouw de bevalling wel, maar kan zij als gevolg van de verwikkelingen nadien geen kinderen meer krijgen, dan wacht haar evenmin een benijdenswaardig lot. Want haar status als vrouw wordt quasi volledig bepaald door haar moederschap. Een vrouw die kinderloos blijft, riskeert door haar man en omgeving te worden verstoten. Ze wordt als waardeloos beschouwd.Dergelijke tragedies zijn nochtans vaak met eenvoudige middelen te voorkomen en dat is wat onder meer Artsen zonder Vakantie tracht te doen. Deze medische hulporganisatie stuurt medische vrijwilligers - artsen, verpleegkundigen, kinesisten, vroedvrouwen - uit op missies van 2 tot 3 weken naar 7 Afrikaanse landen. Hun voornaamste opdracht bestaat erin om in Afrika lokaal medisch personeel te vormen en opleidingen te geven. De lokale dokters kennen vaak weinig technieken en hebben weinig of geen ervaring. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze een keizersnede moeten uitvoeren. Of beschikken niet over de nodige apparatuur, bijvoorbeeld een echografietoestel om een levensgevaarlijke complicatie als een buitenbaarmoederlijke zwangerschap op te sporen. De vrijwiligers van Artsen zonder Vakantie brengen ervaring, kennis en medisch materiaal mee. Ze opereren en behandelen patiënten in samen met hun Afrikaanse collega's en geven zo hun kennis door zodat de Afrikaanse artsen en verplegers ook na de missie mensen kunnen blijven behandelen. De vrijwilligers investeren hun vrije tijd, hun vakantiedagen. In loonequivalent schonken ze in 2012 voor ongeveer 4,4 miljoen euro aan werkuren aan Artsen zonder Vakantie. Ze worden immers niet vergoed. Alleen de onkosten worden betaald. In 2000 ondertekenden 198 landen van de Verenigde Naties de zogenaamde Millenniumdoelstellingen die gericht waren op het wereldwijd uitbannen van armoede.Deze doelstellingen werden vertaald in 9 concrete doelen. En één daarvan was het verminderen van de moedersterfte met 75% tegen 2015.MSD for mothers, een afdeling van het farmaceutische bedrijf Merck, Sharp & Dohme, meestal kortweg Merck genoemd, schreef zich in 2011 in op deze doelstelling van de VU. MSD for Mothers trekt daarvoor een half miljard dollar uit om de volgende tien jaar aan verschillende 'Moeder-Kind'-projecten overal ter wereld te besteden. In België verloopt deze ondersteuning via de 11 missies verspreid over het jaar van ngo Artsen Zonder Vakantie om in Oost-Congo de moedersterfte te helpen terugdringen.