De resultaten van een nieuwe enquête van het gerenommeerde Pew Research Center zijn verrassend in het licht van de vooroordelen en verdachtmakingen waaronder moslims lijden sinds de aanslagen van 11 september 2001.

De moslims in de VS blijken ook massaal geweld af te zweren. Van de meer dan duizend moslims die tussen april en juli werden bevraagd, zegt 81 procent dat zelfmoordaanslagen of ander geweld tegen burgers nooit kunnen.

In verscheidene overwegend islamitische landen in het Midden-Oosten vinden meer mensen dat geweld tegen burgers soms te verantwoorden is, zo bleek uit een bevraging van het Pew Global Attitudes Project dit voorjaar. En volgens een enquête van Gallup van eerder deze maand zeggen ook minder Amerikaanse protestanten en katholieken dat burgers doden nooit kan.

Obama-effect

Ruim de helft van de respondenten in de nieuwe enquête vindt dat het leven voor moslims in de VS moeilijker is geworden na 11 september 2011. Maar acht op tien van de bevraagden zijn tevreden met hun leven en 56 procent is dat ook over de algemene situatie in hun land. Van heel de Amerikaanse bevolking noemt maar 23 procent zich tevreden.

Volgens Pew kan dat verschil toe te schrijven zijn aan het gestegen vertrouwen van Amerikaanse moslims in de VS sinds de verkiezing van president Barack Obama in 2008. Meer dan 90 procent van de bevraagde Amerikaanse moslims zegt op Obama gestemd te hebben, en 76 procent staat achter de manier waarop hij het land nu bestuurt. In een gelijksoortige enquête die Pew in 2007 hield, was maar 15 procent van de Amerikaanse moslims positief over de toenmalige president George W. Bush.

Volgens Pew leven er ongeveer 2,75 miljoen moslims in de VS, net geen procent van de totale bevolking. Bij bijna 63 procent van de moslims gaat het om migranten van de eerste generatie; 45 procent is pas na 1990 in de VS gearriveerd.

Joods-christelijke waarden

De resultaten gaan in tegen pogingen van rechtse christelijke en joodse groepen in de VS om moslims af te schilderen als vreemdelingen die vijandig staan tegenover de "joods-christelijke waarden" waarop de Amerikaanse samenleving gebouwd is. Die campagne vertaalde zich onder meer in sterke weerstand tegen de komst van een moskee naar een locatie in de buurt van Ground Zero, de plaats waar het door de aanslag van 11 september verwoeste World Trade Center stond.

In veel Amerikaanse staten worden ook campagnes gevoerd die wettelijk moeten verhinderen dat principes van de sharia, de islamitische wet, zouden worden toegepast op moslims. Verder kwam het in het Huis van Afgevaardigden tot een reeks van controversiële hoorzittingen over moslimextremisme in de VS.

Ook de enquête van Pew geeft zorgwekkende cijfers over hoe niet-moslims in de VS hun islamitische landgenoten zien. Iets meer dan de helft van de niet-moslims die bevraagd werden, is van oordeel dat de moslims die naar de VS komen niet willen integreren. Van de moslims antwoordt echter maar 20 procent dat ze "zich willen blijven onderscheiden", terwijl 56 procent "de Amerikaanse gebruiken en gewoonten" wil "overnemen" en nog eens 16 procent beide antwoordopties aankruist.

Vijandigheid

Een op de vier moslim-respondenten zegt te maken hebben met achterdocht of beledigingen vanwege zijn geloof. Niet minder dan 6 procent zegt het voorbije jaar te zijn bedreigd of aangevallen. Volgens een kwart van de bevraagden is zijn of haar moskee of gemeenschapscentrum het middelpunt geworden van controverses, vijandigheden of vandalisme.

Maar bijna 80 procent van de Amerikaanse moslims heeft veel waardering voor de gemeenschap waarin ze leven; slechts 16 procent gelooft dat gewone burgers in de VS vijandig staan tegenover de moslims in hun land. (IPS)

De resultaten van een nieuwe enquête van het gerenommeerde Pew Research Center zijn verrassend in het licht van de vooroordelen en verdachtmakingen waaronder moslims lijden sinds de aanslagen van 11 september 2001. De moslims in de VS blijken ook massaal geweld af te zweren. Van de meer dan duizend moslims die tussen april en juli werden bevraagd, zegt 81 procent dat zelfmoordaanslagen of ander geweld tegen burgers nooit kunnen. In verscheidene overwegend islamitische landen in het Midden-Oosten vinden meer mensen dat geweld tegen burgers soms te verantwoorden is, zo bleek uit een bevraging van het Pew Global Attitudes Project dit voorjaar. En volgens een enquête van Gallup van eerder deze maand zeggen ook minder Amerikaanse protestanten en katholieken dat burgers doden nooit kan. Obama-effect Ruim de helft van de respondenten in de nieuwe enquête vindt dat het leven voor moslims in de VS moeilijker is geworden na 11 september 2011. Maar acht op tien van de bevraagden zijn tevreden met hun leven en 56 procent is dat ook over de algemene situatie in hun land. Van heel de Amerikaanse bevolking noemt maar 23 procent zich tevreden. Volgens Pew kan dat verschil toe te schrijven zijn aan het gestegen vertrouwen van Amerikaanse moslims in de VS sinds de verkiezing van president Barack Obama in 2008. Meer dan 90 procent van de bevraagde Amerikaanse moslims zegt op Obama gestemd te hebben, en 76 procent staat achter de manier waarop hij het land nu bestuurt. In een gelijksoortige enquête die Pew in 2007 hield, was maar 15 procent van de Amerikaanse moslims positief over de toenmalige president George W. Bush. Volgens Pew leven er ongeveer 2,75 miljoen moslims in de VS, net geen procent van de totale bevolking. Bij bijna 63 procent van de moslims gaat het om migranten van de eerste generatie; 45 procent is pas na 1990 in de VS gearriveerd. Joods-christelijke waarden De resultaten gaan in tegen pogingen van rechtse christelijke en joodse groepen in de VS om moslims af te schilderen als vreemdelingen die vijandig staan tegenover de "joods-christelijke waarden" waarop de Amerikaanse samenleving gebouwd is. Die campagne vertaalde zich onder meer in sterke weerstand tegen de komst van een moskee naar een locatie in de buurt van Ground Zero, de plaats waar het door de aanslag van 11 september verwoeste World Trade Center stond. In veel Amerikaanse staten worden ook campagnes gevoerd die wettelijk moeten verhinderen dat principes van de sharia, de islamitische wet, zouden worden toegepast op moslims. Verder kwam het in het Huis van Afgevaardigden tot een reeks van controversiële hoorzittingen over moslimextremisme in de VS. Ook de enquête van Pew geeft zorgwekkende cijfers over hoe niet-moslims in de VS hun islamitische landgenoten zien. Iets meer dan de helft van de niet-moslims die bevraagd werden, is van oordeel dat de moslims die naar de VS komen niet willen integreren. Van de moslims antwoordt echter maar 20 procent dat ze "zich willen blijven onderscheiden", terwijl 56 procent "de Amerikaanse gebruiken en gewoonten" wil "overnemen" en nog eens 16 procent beide antwoordopties aankruist. Vijandigheid Een op de vier moslim-respondenten zegt te maken hebben met achterdocht of beledigingen vanwege zijn geloof. Niet minder dan 6 procent zegt het voorbije jaar te zijn bedreigd of aangevallen. Volgens een kwart van de bevraagden is zijn of haar moskee of gemeenschapscentrum het middelpunt geworden van controverses, vijandigheden of vandalisme. Maar bijna 80 procent van de Amerikaanse moslims heeft veel waardering voor de gemeenschap waarin ze leven; slechts 16 procent gelooft dat gewone burgers in de VS vijandig staan tegenover de moslims in hun land. (IPS)