De door president Donald Trump zo goed als buitenspel gezette Amerikaanse milieuautoriteit EPA heeft een tegenvoorstel voor het klimaatplan van zijn voorganger Barack Obama gepresenteerd. Zo zouden energiebedrijven door het verzaken aan 'overregulering' jaarlijks tot 400 miljoen dollar kunnen besparen. In wezen moeten bepaalde staten de kans krijgen om de regelgeving voor de klimaatbescherming, zoals bij kolencentrales, naar eigen behoeften te kunnen vastleggen.

Critici vrezen dat de erg van de kolenindustrie afhankelijke staten, zoals het structureel zwakke West Virginia, de klimaatbescherming praktisch volledig zullen schrappen. 'De Environmental Protection Agency (EPA) mag zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen', waarschuwde de Justitieminister van de staat Maryland, de democraat Brian Frosh.

Maryland maakt deel uit van een groep van 17 staten net zoals een aantal grootsteden en districten, die zich tegen de verregaande versoepeling van de regelgeving uit het Clean Power Plan (CPP) van Obama hebben gekant. De regelgeving werd echter door de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie wegens juridische bezwaren bevroren. Aanleiding is de door Trump verkondigde exit van de VS uit de klimaatakkoorden van Parijs. Daarmee wil men vooral lokale energieverzorgers - voornamelijk exploitanten van kolencentrales - beschermen en de kolenindustrie weer een boost geven.

In het nu voorgestelde document onder de naam 'Affordable Clean Energy Rule' (ACE) werden voorstellen gemaakt, die in principe kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het volume stemt overeen met een reducering van het autoverkeer met 5,3 miljoen voertuigen. De elektriciteitsproductie zou naar verwachting tegen 2025 daarmee haar CO2-uitstoot met 34 procent doen dalen in vergelijking met het niveau van 2005.

Het Clean Power Plan had van een reducering rond het equivalent van 160 miljoen voertuigen gesproken.

Het Amerikaanse publiek heeft nu 60 dagen om haar bedenkingen tegen de voorgestelde regels te uiten. Trump wil op dinsdagavond lokale tijd in een toespraak in de kolenstaat West Virginia daartegen stelling nemen.

De door president Donald Trump zo goed als buitenspel gezette Amerikaanse milieuautoriteit EPA heeft een tegenvoorstel voor het klimaatplan van zijn voorganger Barack Obama gepresenteerd. Zo zouden energiebedrijven door het verzaken aan 'overregulering' jaarlijks tot 400 miljoen dollar kunnen besparen. In wezen moeten bepaalde staten de kans krijgen om de regelgeving voor de klimaatbescherming, zoals bij kolencentrales, naar eigen behoeften te kunnen vastleggen.Critici vrezen dat de erg van de kolenindustrie afhankelijke staten, zoals het structureel zwakke West Virginia, de klimaatbescherming praktisch volledig zullen schrappen. 'De Environmental Protection Agency (EPA) mag zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen', waarschuwde de Justitieminister van de staat Maryland, de democraat Brian Frosh. Maryland maakt deel uit van een groep van 17 staten net zoals een aantal grootsteden en districten, die zich tegen de verregaande versoepeling van de regelgeving uit het Clean Power Plan (CPP) van Obama hebben gekant. De regelgeving werd echter door de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie wegens juridische bezwaren bevroren. Aanleiding is de door Trump verkondigde exit van de VS uit de klimaatakkoorden van Parijs. Daarmee wil men vooral lokale energieverzorgers - voornamelijk exploitanten van kolencentrales - beschermen en de kolenindustrie weer een boost geven. In het nu voorgestelde document onder de naam 'Affordable Clean Energy Rule' (ACE) werden voorstellen gemaakt, die in principe kunnen leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het volume stemt overeen met een reducering van het autoverkeer met 5,3 miljoen voertuigen. De elektriciteitsproductie zou naar verwachting tegen 2025 daarmee haar CO2-uitstoot met 34 procent doen dalen in vergelijking met het niveau van 2005. Het Clean Power Plan had van een reducering rond het equivalent van 160 miljoen voertuigen gesproken. Het Amerikaanse publiek heeft nu 60 dagen om haar bedenkingen tegen de voorgestelde regels te uiten. Trump wil op dinsdagavond lokale tijd in een toespraak in de kolenstaat West Virginia daartegen stelling nemen.