Volgens minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wordt het parlement volgende week ingelicht over de crisis in Syrië. De Crem herhaalde in Terzake dat de regering vindt dat er eerst een VN-mandaat nodig is voor een ingrijpen in Syrië mogelijk is, zoals zijn collega van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) eerder op de dag zei.

Pieter De Crem erkende voorts dat alles in de richting van het regime van president Assad wijst als verantwoordelijke voor de gifgasaanval. Hij benadrukte dat de VN met bewijzen moeten komen over de gifgasaanval. De minister van Defensie zei nog dat het inzetten van gifgas voor België, gezien de geschiedenis, onaanvaardbaar is.

Eerder op de dag vroeg Ecolo-Groen dat Kamer en Senaat vervroegd bijeen zouden komen om te debatteren over een mogelijk internationaal militair optreden in Syrië. Ook N-VA had al een bijeenkomst van de Kamer gevraagd, maar Kamervoorzitter André Flahaut (PS) oordeelde dat zo'n vergadering in de huidige stand van zaken niet nodig is.

Groen wil gemengde commissie Buitenland en Defensie

De Vlaamse en Franstalige groenen vragen de voorzitters van Kamer en Senaat een gemengde commissie Buitenlandse Aangelegenheden en Defensie samen te roepen. Daar zouden premier Elio Di Rupo (PS), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en zijn collega van Defensie Pieter De Crem (CD&V) dan de informatie waarover de regering beschikt en haar standpunten moeten toelichten.

Kamerlid Eva Brems (Groen) heeft heel wat vragen bij de verwachte interventie. "Als het doel is een belangrijke regel van internationaal recht - het verbod op gebruik van chemische wapens - te doen naleven, zou het moeilijk te begrijpen zijn dat men tegelijkertijd de regels over gewapende interventies flagrant zou schenden door de rol van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN te negeren", voert ze aan.

N-VA teleurgesteld in Kamervoorzitter Flahaut

N-VA betreurt dat Flahaut een vergadering voorlopig niet nodig vindt: "Als voorzitter van de Kamer dient hij het verzoek van de N-VA-Kamerleden voor te leggen aan de betrokken ministers en niet op eigen houtje een beslissing te nemen. Of is er geen eensgezindheid binnen de regering over Syrië?", vragen Kamerleden Peter Luykx en Theo Francken zich af.

Flahaut had overigens ook gezegd een déjà-vu-gevoel te hebben bij de situatie in Syrië. Daarmee valt hij uit zijn rol als Kamervoorzitter, menen de N-VA'ers.

Reynders: 'Wij willen uitwisseling van inlichtingen'

Aan de VRT verklaarde minister Reynders dat het gebruik van chemische wapens een verschrikkelijke oorlogsmisdaad. "Ik begrijp de vraag om een reactie", aldus de MR-vicepremier.

"Maar wij vragen eerst een uitwisseling van inlichtingen. Ik heb dat gevraagd binnen de Europese Unie en binnen de NAVO", aldus Reynders, die verwees naar een vergadering van de ambassadeurs binnen de NAVO deze namiddag.

"We zullen de Amerikanen vragen om meer inlichtingen over de oorsprong van het gebruik van chemische wapens". De minister pleit ook voor een mandaat van de VN-Veiligheidsraad voor een eventuele interventie, maar "u weet dat dit zeer moeilijk te krijgen zal zijn op basis van een veto van Rusland".

Geen oorlog, maar gerichte actie in Syrië

Didier Reynders (MR)

Optreden zonder zo'n mandaat is volgens Reynders gevaarlijk. Hoe zullen andere landen binnen de Veiligheidsraad reageren en wat zullen de gevolgen zijn voor onze prioriteit, namelijk een politieke dialoog tussen het regime en de oppositie, vraagt Reynders zich af.

De minister merkte nog op dat tot nu toe niemand aan ons land iets heeft gevraagd over een militaire deelname. Hij benadrukte dat het bij een interventie niet om een "oorlog" zal gaan, maar veeleer om een "gerichte actie" als sanctie tegen het gebruik van chemische wapens, "misschien gedurende enkele uren of dagen". (Belga/AVE)

Volgens minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wordt het parlement volgende week ingelicht over de crisis in Syrië. De Crem herhaalde in Terzake dat de regering vindt dat er eerst een VN-mandaat nodig is voor een ingrijpen in Syrië mogelijk is, zoals zijn collega van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) eerder op de dag zei. Pieter De Crem erkende voorts dat alles in de richting van het regime van president Assad wijst als verantwoordelijke voor de gifgasaanval. Hij benadrukte dat de VN met bewijzen moeten komen over de gifgasaanval. De minister van Defensie zei nog dat het inzetten van gifgas voor België, gezien de geschiedenis, onaanvaardbaar is.Eerder op de dag vroeg Ecolo-Groen dat Kamer en Senaat vervroegd bijeen zouden komen om te debatteren over een mogelijk internationaal militair optreden in Syrië. Ook N-VA had al een bijeenkomst van de Kamer gevraagd, maar Kamervoorzitter André Flahaut (PS) oordeelde dat zo'n vergadering in de huidige stand van zaken niet nodig is. De Vlaamse en Franstalige groenen vragen de voorzitters van Kamer en Senaat een gemengde commissie Buitenlandse Aangelegenheden en Defensie samen te roepen. Daar zouden premier Elio Di Rupo (PS), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en zijn collega van Defensie Pieter De Crem (CD&V) dan de informatie waarover de regering beschikt en haar standpunten moeten toelichten.Kamerlid Eva Brems (Groen) heeft heel wat vragen bij de verwachte interventie. "Als het doel is een belangrijke regel van internationaal recht - het verbod op gebruik van chemische wapens - te doen naleven, zou het moeilijk te begrijpen zijn dat men tegelijkertijd de regels over gewapende interventies flagrant zou schenden door de rol van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN te negeren", voert ze aan. N-VA betreurt dat Flahaut een vergadering voorlopig niet nodig vindt: "Als voorzitter van de Kamer dient hij het verzoek van de N-VA-Kamerleden voor te leggen aan de betrokken ministers en niet op eigen houtje een beslissing te nemen. Of is er geen eensgezindheid binnen de regering over Syrië?", vragen Kamerleden Peter Luykx en Theo Francken zich af. Flahaut had overigens ook gezegd een déjà-vu-gevoel te hebben bij de situatie in Syrië. Daarmee valt hij uit zijn rol als Kamervoorzitter, menen de N-VA'ers. Aan de VRT verklaarde minister Reynders dat het gebruik van chemische wapens een verschrikkelijke oorlogsmisdaad. "Ik begrijp de vraag om een reactie", aldus de MR-vicepremier. "Maar wij vragen eerst een uitwisseling van inlichtingen. Ik heb dat gevraagd binnen de Europese Unie en binnen de NAVO", aldus Reynders, die verwees naar een vergadering van de ambassadeurs binnen de NAVO deze namiddag. "We zullen de Amerikanen vragen om meer inlichtingen over de oorsprong van het gebruik van chemische wapens". De minister pleit ook voor een mandaat van de VN-Veiligheidsraad voor een eventuele interventie, maar "u weet dat dit zeer moeilijk te krijgen zal zijn op basis van een veto van Rusland". Optreden zonder zo'n mandaat is volgens Reynders gevaarlijk. Hoe zullen andere landen binnen de Veiligheidsraad reageren en wat zullen de gevolgen zijn voor onze prioriteit, namelijk een politieke dialoog tussen het regime en de oppositie, vraagt Reynders zich af. De minister merkte nog op dat tot nu toe niemand aan ons land iets heeft gevraagd over een militaire deelname. Hij benadrukte dat het bij een interventie niet om een "oorlog" zal gaan, maar veeleer om een "gerichte actie" als sanctie tegen het gebruik van chemische wapens, "misschien gedurende enkele uren of dagen". (Belga/AVE)