Bij het begin van dit jaar waren er weinig mensen die Donald Trump een kans gaven in de race naar het Witte Huis. Maar de miljardair uit New York heeft sinds eind juli wel al de kandidatuur vinden voor de Grand Old Party (GOP). Tien redenen waarom zou hij President kan worden van de Verenigde Staten van Amerika.

  1. Donald Trump heeft vlot de nominatie binnengehaald en al bij al is er op de conventie te Cleveland weinig oppositie geweest tegen zijn kandidatuur. Trump heeft er iedereen afgereden: Jeb Bush, Marco Rubio, John Kasich en Ted Cruz en vele anderen. In feite was hij nog de enige kandidaat en heeft hij vlot de meerderheid van 'delegates' binnengehaald. Dat kan niet gezegd worden van Hillary Clinton die veel meer moeite heeft gehad met senator Bernie Sanders. Buiten senator Cruz, Gouverneur Kasich en de gewezen presidentskandidaat Mitt Romney zijn er weinig opposanten tegen Trump binnen de GOP. RNC-voorzitter Reince Priebus heeft de geledingen in zijn partij relatief goed gesloten kunnen houden.
  2. Trump is nieuw in de politiek en brengt nieuwe ideeën naar voren. Dat is iets waar een electoraat altijd van houdt. Hij is een outsider in de politiek van Washington DC. De grote groep beroepspolitici daar worden door veel kiezers met de vinger gewezen omdat ze er niet in slagen om lang aanslepende problemen -waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn- op te lossen. Dat is iets waar ook Hillary Clinton mee te kampen heeft. Ook haar naam is verbonden met een groep politici die al decennia de macht in handen heeft, en waar kiezers zich van afvragen of ze nog iets nieuws te bieden hebben. Met Clinton dreigen ook nog eens alle oude schandalen uit de kast te worden gehaald.
  3. Een deel van het electoraat en hoogst waarschijnlijk ook een deel de kiezers dat anders niet gaat stemmen, kan de hardere en duidelijkere taal van Trump wel smaken. Zij vinden dat hij zegt wat veel mensen echt denken. Langs de andere kant moeten we ook concluderen dat Trump de laatste weken presidentiëler begint op te treden en te spreken. Hij heeft zijn toon gematigd, en is als een zakenman een ' dealmaker'.
  4. Trump wil eerst de Amerikaanse problemen oplossen, zoals: de teloorgang van de industrie, het tekort aan goed betaald arbeidersjobs, de nefaste vrijhandelsakkoorden, de gebrekkige infrastructuur etc. Bovendien heeft Trump een gevoelig punt aangehaald met de Amerikaanse inmengingen in buitenlandse conflictgebieden in vraag te stellen. Vele Amerikanen vragen zich ook af waarom het leger wordt ingezet voor Oekraïne, Syrië en de eindeloze oorlogen in Irak en Afghanistan.
  5. De concurrentie van de kleinere derde partijen is eerder een probleem voor Clinton. Door de maatschappelijke standpunten van de libertarische partij en de linksere standpunten van de groenen, zijn deze partijen eerder electorale vissers in de Democratische kiesvijver. Een bijkomend theoretisch voordeel ten aanzien van Trump is dat het helemaal niet zeker is dat de omvangrijke Sanders-fanclub gaat stemmen voor Hillary Clinton.
  6. Hillary Clinton heeft geen goede indruk nagelaten in haar e-mailaffaire, en krijgt daardoor een imago van oneerlijkheid alsook onbetrouwbaarheid. Zij heeft het ook wel verkorven door haar uitspraak om de helft van de Trump kiezers ' a basket of deplorables' te noemen. Daarmede begint ze dezelfde taal te gebruiken als Trump, waar ze al weken kritiek op heeft.
  7. Uit recentere peilingen blijkt dat Trump niet alleen de blanke mannen aanspreekt, maar ook de meerderheid van getrouwde vrouwen. Bij de latino's scoort hij maar 17% en bij de zwarten nog minder, maar de optelsom van dit alles begint in zijn voordeel te spelen. In de peilingen komt hij fors opzetten en hij staat , bij CNN, op één, voor Hillary Clinton! Trump heeft ook een voordeel door het feit dat er in deze republikeinse voorverkiezingen bijzonder veel mensen zijn komen stemmen. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met de figuur van Donald Trump. Bij de laatste electorale test van 2014, met de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, behoudt de GOP de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en bekomt ze de meerderheid in de 'US Senate'.
  8. Trump moet het hebben van de belangrijke 'Swing states' en meer bepaald de 'Rust Belt'-staten, alsook Florida. Als deze verarmde, industriële staten (Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania en Wisconsin) in de Grote Merenregio draaien naar de Republikeinen, dan wint Trump. Op Pennsylvania na, hebben deze staten allemaal een Republikeins bestuur. Ook de keuze van running mate Mike Pence, de gouverneur van de staat Indiana, is een goede keuze ten aanzien van dit gebied. Bovendien is Pence katholiek en daarmede wordt dat kiezerspubliek ook bediend. Tevens dekt Pence, als conservatief, de 'Tea party'-groep af.
  9. Trump hamert enorm op veiligheid en bescherming tegen terrorisme. Daarbij heeft hij geregeld kritieken op het islamitisch fundamentalisme . Gezien de actualiteit en de 15-jarige verjaardag van 9/11 is dit thema een hot item bij de kiezers. Maar Trump rekent vooral op een draai in het joodse kiezerspubliek, dat traditioneel Democratisch stemt. Bovendien is dit deel van de Amerikaanse bevolking gekend om zijn trouwe kiezersplicht. Bovendien zit dat deel van het kiespubliek redelijk geconcentreerd in o.a. de staten Florida , New Jersey en New York. Dat zijn allemaal 'swing states' die de vorige keer Democratisch hebben gestemd en toen voor Obama.
  10. Er worden steeds meer vragen gesteld over de gezondheidstoestand van Hillary Clinton (68), zeker nadat ze weggeleid werd van op de herdenking van 9/11. Velen twijfelen eraan of er niet meer aan de hand is dan een longontsteking, zoals haar campagneteam officieel liet weten. Trump (70) zal dat zeker uitbuiten, en kan er garen bij spinnen.

Zowel ten aanzien van Hillary Clinton als Donald Trump zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat ze kunnen winnen op 8 november aanstaande. Beide kandidaten hebben hun voor- en nadelen. Op minder dan twee maanden voor deze verkiezing is de race naar het Witte Huis zeker nog niet gelopen. De volgende weken mogen ze zeker geen misstappen doen , want die zullen fataal zijn om de huissleutel te krijgen van Pennsylvania Avenue nr. 1600

Bij het begin van dit jaar waren er weinig mensen die Donald Trump een kans gaven in de race naar het Witte Huis. Maar de miljardair uit New York heeft sinds eind juli wel al de kandidatuur vinden voor de Grand Old Party (GOP). Tien redenen waarom zou hij President kan worden van de Verenigde Staten van Amerika.Zowel ten aanzien van Hillary Clinton als Donald Trump zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat ze kunnen winnen op 8 november aanstaande. Beide kandidaten hebben hun voor- en nadelen. Op minder dan twee maanden voor deze verkiezing is de race naar het Witte Huis zeker nog niet gelopen. De volgende weken mogen ze zeker geen misstappen doen , want die zullen fataal zijn om de huissleutel te krijgen van Pennsylvania Avenue nr. 1600