Alles over Zuid

Toen koning Leopold III op 28 mei 1940 besliste tot de capitulatie van het Belgische leger en daarbij verkoos om de regering niet te volgen naar Frankrijk, deed hij dat naar eigen zeggen om 'het lot van de Belgische soldaten in krijgsgevangenschap' te delen. Welk lot? Hitler koos voor een nieuwe 'Flamenpolitik' om België op te delen, waarbij Vlamingen (als verwante Germanen) bewust werden voorgetrokken op de Walen en Brusselaars.

Volgens Frédéric Amez van B Plus kan je een ethisch-politiek geschil niet afdoen als een communautair geladen conflict. Hij reageert op een opiniestuk van Bart Maddens die in het debat over abortus in een communitaire dimensie ontwaart.