Alles over zelfdoding

In Vlaanderen overleden 1.114 mensen in 2012 door zelfdoding. Een daling tegenover het voorgaande jaar, maar nog steeds boven het Europese gemiddelde. 'Elke zelfdoding is er één te veel', stelt Jo Vandeurzen (CD&V), minister van Welzijn.

Het aantal militairen dat zelfmoord pleegt, ligt schrikbarend hoog. 'Het Belgische leger is zijn belofte om werk te maken van een degelijke preventie niet nagekomen', aldus gewezen arbeidsinspecteur van Defensie dokter Marc Lemmens.

Het aantal gevallen van zelfmoord in Griekenland is in 2011 op een jaar tijd met 26 procent gestegen tot 477. Vooral de aanhoudende economische crisis in het land is de verklaring voor de forse toename.

Elk jaar slaan 190 zeventigplussers in Vlaanderen de hand aan zichzelf. Oudere mannen plegen vier keer vaker zelfmoord dan oudere vrouwen. De meest kwetsbare groep zijn alleenstaande mannen en weduwnaars.

In 2012 stapten 102 mensen uit het leven door zich voor een trein te werpen. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met 2011. Dat blijkt uit cijfers van Infrabel.

Het onderzoek naar de pesterijen aan het adres van Inias, de jongen van 14 die uit het leven stapte, werd geseponeerd. Een minderjarige die de jongen bedreigde op Facebook, kreeg wel maatregelen opgelegd.

Het aantal zelfdodingen in Italië, Griekenland en Spanje is de laatste jaren enorm toegenomen. De slachtoffers geven steeds vaker dezelfde reden op: de economische crisis.