Alles over Xander Feys

Een afbeelding die online circuleert stelt dat het woord corona in het Duits als 'krijgsgevangene' te vertalen is. Dat klopt niet. Het woord 'corona' wordt gebruikt in de Latijnse uitdrukking 'sub corona vendere', die verwijst naar de Romeinse praktijk om krijgsgevangenen als slaven te verkopen.