Alles over Wouter Beke

De vrijgegeven verslagen van de Risk Management Group (RMG) wijzen op een 'gebrek aan daadkracht' bij de aanpak van de coronacrisis. Dat zegt Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen). Het was 'too little, too late'.

Vanaf 18 mei mag elke bewoner van een woonzorgcentrum in principe een bezoeker per week ontvangen. Het zou bij voorkeur altijd om dezelfde bezoeker gaan en hij of zij mag dan ongeveer een half uur blijven, zij het niet in de privékamer. Een belangrijke kanttekening: de woonzorgcentra hebben zelf het laatste woord, zij beslissen dus of bezoek al dan niet mag, en kunnen eventueel meer toelaten dan wat de richtlijn uitstippelt.

Ondanks het essentiële werk van de 'coronaspeurders', zal de Vlaamse overheid niet controleren of risicovolle contacten daadwerkelijk thuisblijven. 'Maar met burgerzin alleen redden we het niet', waarschuwt Herman Goossens (UZA).

Hoewel het coronavirus de Vlaamse woonzorgcentra op hun kop zet, lijken bewoners met dementie zich best goed te voelen. 'Dat ze nu in kleine groepjes samenleven, geeft hun de nodige geborgenheid', zegt Jurn Verschraegen van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.