Alles over Wezembeek-Oppem

Wim Peeters van de Vlaamse eenheidslijst WOplus leverde in de gemeenteraad van faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem kritiek op het Franstalig taalgebruik binnen de werkgroep Klimaat van de Milieuadviesraad. De (Franstalige) burgemeester gaf hem gelijk.