Alles over Waals Gewest

Waarom heeft België zo'n hoge overheidsuitgaven? Het ging deze week over de bedroevende Vlaamse begroting, over honderden overbodige Vlaamse uitgaven en over een merkwaardige lening van de arme federale overheid aan het nog armere Wallonië. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verlengt de werkzaamheden van de Federale Ondersteuningscel in het door de overstromingen geteisterd gebied tot half november. Die cel coördineert het werk van de federale diensten die op het terrein actief zijn, zoals het leger, de federale politie en de civiele bescherming. Volgens de minister is de situatie in bepaalde gemeenten nog steeds dermate ernstig dat een verlenging haar nut heeft.

Vlaanderen en Brussel hebben in 2019 respectievelijk 6,2 miljard euro en 900 miljoen euro bijgedragen aan de intergewestelijke overdrachten of 'transfers'. Wallonië heeft dat jaar 7,1 miljard euro ontvangen. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank.

De klimaatverandering zal in 2050 in België leiden tot een extra kost van bijna 9,5 miljard euro of 2 procent van het bbp door extreme hitte, droogte en overstromingen. De geschatte baten, onder meer door de zachtere zomers, worden geschat op ongeveer 3 miljard euro of 0,65 procent van het bbp. Dat blijkt uit de 'Evaluatie van de socio-economische impact van klimaatverandering in België', een studie van Vito, Kenter en EcoRes in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie.

Vorig jaar kregen negen op de tien ingeschreven pasgeborenen de familienaam van hun vader. Slechts weinig ouders kiezen ervoor om hun kind een dubbele familienaam te geven. Opmerkelijk is dat er in Wallonië en in het Brussels Gewest een op de tien kinderen een dubbele familienaam kreeg, terwijl dat in Vlaanderen slechts een op de twintig was.

'De ontmoetingen die we tot nu toe gehad hebben waren bijzonder nuttig', verklaarde Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet nu het duo PS-Ecolo ontmoetingen heeft met het middenveld in het kader van de coalitieonderhandelingen op het niveau van Wallonië en de Franse Gemeenschap.

Tegen eind 2023 moeten de 17 pelsdierkwekerijen en die ene producent van foie gras in Vlaanderen de deuren sluiten. De Vlaamse regering heeft ingestemd met een ontwerp van decreet terzake van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). 'Dieren doden enkel en alleen voor hun pels: dat is echt niet meer van deze tijd', zegt Weyts zondag. 'Hetzelfde geldt voor dwangvoeding, waarbij dieren hun eten door de strot geramd krijgen.'

De Vlaamse regering overweegt om via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV mee te dingen naar een belang in Brussels Airport. Dat vernam De Tijd. De Vlaamse interesse in de strategisch belangrijke luchthaven ligt communautair gevoelig.

Een enquête van Knack lijkt de kloof tussen Vlamingen en Franstaligen te bevestigen. Maar televisiejournalist Christophe Deborsu gelooft niet dat het land aan het uiteenvallen is.