Alles over Vlaamse regering

'Wat de provinciebesturen in stilte presteren, dringt niet door tot het publieke bewustzijn', schrijft William Blondeel, de gewezen directeur Welzijn bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Hij stelt zich vragen over de geplande afslanking van de provincies. 'De kans dat je met fusies van gemeenten dezelfde resultaten kan bereiken, is onbestaande.'

We moeten onze boeren bevrijden uit de wurggreep van veevoederfabrikanten, banken en grootdistributie. De uitweg ligt niet in oneindige schaalvergroting en een gesubsidieerde berg varkensvlees. Wel in een grondgebonden veehouderij die lokale, duurzame en kwaliteitsvolle producten centraal zet.