Alles over Vlaamse Gewest

In 2020 hadden vrouwen tussen 15 tot 49 jaar in het Vlaams Gewest gemiddeld 1,55 kinderen. Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) ligt daarmee 14 procent lager dan in 2010, toen het gemiddeld om 1,81 kinderen ging. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Zo'n 10 procent van de bevolking in het Vlaamse Gewest geeft aan deel uit te maken van een huishouden dat moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. Dat komt overeen met ongeveer 660.000 personen. Vijftien procent maakt dan weer deel uit van een gezin dat zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis kan veroorloven. Dat komt overeen met 950.000 personen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag, op basis van het cijfermateriaal van de EU-enquête "Statistics on Income and Living Conditions" (SILC) voor het jaar 2020.

In de loop van 2019 waren er in Vlaanderen iets meer dan 80.000 immigraties vanuit het buitenland en bijna 52.000 emigraties naar het buitenland. Dat is een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 28.500 eenheden, wat bijdraagt aan de groei van de bevolking van het gewest, zo meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag. Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo.

Jef Cauwenberghs is niet opgezet met de manier waarop onze politici omgaan met de crisis in Jemen, waar momenteel geld voor wordt ingezameld: 'Het is nog slechts wachten tot de kerstperiode wanneer een politicus bij monde van de Vlaamse regering met veel bombarie zijn "solidaire" duit in het zakje komt doen door het ingezamelde bedrag te verdubbelen.'

Minister Homans heeft een onderzoek naar de erkenningscriteria voor geloofsgemeenschappen ingesteld. Dat loopt tot november 2018, en 'het spreekt voor zich dat er intussen geen enkele moskee of andere lokale geloofsgemeenschap erkend zal worden.'

Nog nooit betaalde de Vlaamse gemeenschap haar facturen zo slecht. In het tweede trimester heeft ze slechts 43 procent van alle facturen tijdig betaald. Vlaamse en Brusselse bedrijven betalen ook voor het eerst slechter dan Waalse.