Alles over Vlaamse Beweging

Voor Schild & Vrienden en aanverwanten is geen plaats in een inclusief en zelfbewust Vlaanderen. Dat schrijft Karl Drabbe op de Vlaamsgezinde opiniesite Doorbraak.be. In een stuk met de veelzeggende titel #Opkuisen roept hij iedereen die het goed meent met de Vlaamse Beweging op een duidelijke lijn in het zand te trekken.

N-VA verspreidt gratis Vlaamse Leeuwenvlaggen onder haar leden. Niet de officiële Vlaamse Leeuw, maar de versie gehanteerd door de Vlaamse Beweging. Het toont aan hoe N-VA gewrongen zit tussen de Belgische machtscentra en het Vlaams-nationalisme.

Van het ontslag van Hendrik Vuye en Veerle Wouters tot de tranen van Bart De Wever: vorige week leken de N-VA-politici op acteurs in een Grieks drama, met een slechte afloop voor iedereen. Toch is het gevecht tussen de partijvoorzitter en zijn opstandige parlementsleden niet de belangrijkste inzet van het conflict, stelt Walter Pauli. Waar het echt om gaat, is de vraag of de Vlaamse Beweging binnen het kader van de grondwet moet opereren.

1917 was voor België een kanteljaar binnen de Eerste Wereldoorlog. In januari 1915 was de Flamenpolitik ingezet door gouverneur-generaal Moritz von Bissing. Twee jaar later draaide ze op volle toeren en volgt het tweede luik, de Wallonenpolitik.

Afgelopen weekend werd in Antwerpen het monumentale werk Frans Van Cauwelaert - politieke biografie van historicus Lode Wils boven de doopvont gehouden. Burgemeester Bart De Wever stelde het boek over zijn illustere voorganger en boegbeeld van de Vlaamse Beweging aan de aanwezigen voor. Hieronder vindt u een beknopte versie van zijn toespraak.

Er was een tijd dat Peter De Roover als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) als eerste op de barricaden stond om de Vlaamse zaak te bepleiten en te roepen om onafhankelijkheid. Nu De Roover met N-VA de plak zwiert in de federale regering, moet hij zich meer gedeisd houden en heeft het vuur plaats geruimd voor sluimerende desillusie en Realpolitik. 'Ik wordt er niet optimistischer op, nee,' verzucht hij verschillende keren tijdens een debat met de VVB-achterban in Antwerpen.

Als N-VA er een woelige week op heeft zitten, dan was het de afgelopen dagen minstents zo stormachtig bij de Vlaamse Beweging - zeg maar het deel van de N-VA-achterban die het hardst ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid. Verschillende prominente flaminganten traden deze week op als scherprechter van de communautaire tactiek bij N-VA. Dat het stof intussen gaan liggen is en N-VA de rangen sluit, wil niet zeggen dat de eendracht is neergedaald. Welke weg wil de Vlaamse Beweging volgen? Iedereen binnen de groep lijkt er een ander idee op na te houden.

Na twee dagen van beraad stappen Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit N-VA. Dat beslisten de twee Kamerleden na een nieuw gesprek met voorzitter N-VA en maakten ze zelf bekend in een persbericht. Lees hieronder de integrale tekst.

Geen vuiltje leek er aan de lucht een week geleden. N-VA maakt zich op voor het nieuwe politieke jaar, tot Hendrik Vuye en Veerle Wouters een bommetje gooien en de communautaire ambitie van de partij in vraag stellen. Het wordt het begin van een week die N-VA niet snel zal verteren.