Alles over VDAB

Arbeidsbemiddelingsdienst VDAB heeft voor het schooljaar 2019-2020 de contactgegevens ontvangen van 6992 jongeren die vroegtijdig de school hebben verlaten. Ter vergelijking: in 2017-2018 ging het om 6630 vroegtijdige schoolverlaters.

Vanaf 2022 krijgt elke inburgeraar een persoonlijk inburgeringstraject op maat aangeboden. Dat traject wordt minder vrijblijvend en zal ook niet langer gratis zijn. 'De lat wordt hoger gelegd, maar de nieuwkomer krijgt in ruil een intensievere en op maat gesneden begeleiding', aldus minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Op de website van de Vlaamse arbeidsbemiddelingdienst VDAB staan 780 nieuwe jobaanvragen die ontstaan zijn door het coronavirus, onder de noemer #covid19. Jongeren die meer tijd hebben nu ze niet naar school of unief gaan, doen er hun voordeel mee. 'Dit verdient echt wel goed.'

De kwetsbaarste groepen bereik je niet met de afschaffing van onkostenregelingen voor kinderopvang of vervoer, of met onhaalbare resultaatsverbintenissen inzake taal en kennis van de Vlaamse canon. Dat zegt het Minderhedenforum in reactie op de nota integratie van Vlaams formateur Jan Jambon. De werkgroep integratie van de onderhandelaars zit woensdag opnieuw samen.

Zouden uitkeringen niet beter stijgen in de tijd dan dalen? Hoe langer mensen werkloos zijn, hoe beter ze dat geld kunnen gebruiken. In een interview in Knack haalt professor en oud-politicus Frank Vandenbroucke uit naar collega Stijn Baert, die al lange tijd het omgekeerde bepleit. Baert riposteert: 'Bij de VDAB zal men eens hard lachen met zo'n voorstel.'