Alles over Universiteit Gent

Een wetenschappelijke procesevaluatie van het Stroomplan om de cocaïnesmokkel via Antwerpen en daarmee gepaarde drugsgerelateerde criminaliteit aan te pakken, adviseert dat het federale niveau het plan meer moet ondersteunen en het moet integreren in federale, overkoepelende beleidsplannen. De studie stelt een coördinerende rol voor het federaal parket en de Nationale Veiligheidsraad voor en wijst op de structurele capaciteitskorten van de momenteel betrokken (politie)diensten.

'Wij roepen de federale regering en het federale parlement op om expliciet duidelijk te maken dat de Boycot, Divestment and Sanctions-beweging (BDS) een legitieme en geweldloze vorm van kritiek is op het Israëlische beleid, en niet gelijkgesteld kan worden aan antisemitisme', schrijven Ludo Abicht, Anya Topolski en 94 andere Joodse en niet-Joodse onderzoekers en geëngageerde burgers in een open brief.