Alles over tijdskrediet

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is voor 1,3 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde aanmoedigingspremies op het spoor gekomen. Het gaat om premies die Vlaanderen uitkeert aan wie deeltijds werkt of een loopbaanonderbreking neemt, bovenop de federale uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).