Alles over taxshift

'De hitsingle 'Money, Money, Money' van ABBA uit 1976 is zeker in 2015 toepasselijk geweest op 's lands openbare financiën', vindt Herman Matthijs. 'Wat waren de budgettaire pijnpunten en hoe kan de Belgische- en Vlaamse 'Svenska Koalition' ze in 2016 en de jaren daarna oplossen?'

'Veel regeringsbeslissingen worden genomen in de context van een begrotingscontrole', schrijft Ivan Van de Cloot van Itinera. 'Veel van de fundamentele maatschappelijke uitdagingen waar ons land mee worstelt zullen zo echter niet meer aangepakt kunnen worden.'

De inkomsten en besparingen door de taxshift zouden niet volstaan om de uitgaven te dekken. 'De lijkjes vallen haast dagelijks uit de kast.'

De taxshift van de regering-Michel wordt voor het grootste deel gefinancierd door besparingen (31 procent) en door een verhoging van de accijnzen en de btw op elektriciteit (22 procent), zo berekende de Franstalige christelijke bediendebond CNE. In totaal dus 53 procent die 'direct weegt op de Belgische burger, terwijl het kapitaal maar voor 9 procent bijdraagt', hekelt de vakbond.

'De taxshift is belangrijk voor de creatie van jobs, maar ik begrijp uit de reacties dat er nog heel wat gecommuniceerd moet worden.' Zo reageert vicepremier en minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) op de aanhoudende kritiek vanuit de eigen zuil op het akkoord dat de regering vóór het zomerreces bereikte over de begroting en een taxshift.