Alles over Subsidies

De Vlaamse overheid zal binnen twee jaar een databank op poten zetten waardoor alle subsidies en overheidsparticipaties publiek te raadplegen zijn. Dat moet een einde maken aan de overlapping van overheidsparticipaties in een bedrijf, en aan dubbele subsidiëring.

Koen Ringoot, de directeur van privéschool Leerwijzer, wil het cliché bestrijden dat privéonderwijs enkel voor verwende kinderen is van verwaande ouders. Dat zijn school inderdaad duur is, ligt niet alleen aan de individuele begeleiding, schrijft hij: 'De overheid begroot elke leerling die zich inschrijft in het privéonderwijs maar geeft er letterlijk geen cent aan uit.'

Om de overheidsfinanciën te saneren, verlaagt België best de pensioenuitgaven, subsidies en werkloosheidsuitkeringen, zo zegt de OESO.

De Vlaamse overheid besteedt een recordbedrag van 1.746 euro per inwoner in de stad Antwerpen. Affligem, helemaal onderaan de lijst, moet het stellen met slechts 172 euro.

Het multidisciplinaire kunsttijdschrift 'Vlaanderen' ziet al zijn Vlaamse subsidies vanaf 2013 plots geschrapt. Redactiesecretaris Geert Swaenepoel reageert.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent in 2012 meer dan 1,1 miljoen euro toe aan 121 auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten.

Jan Haerynck, biograaf van Jan Hoet, trekt naar de Raad van State. Hij is het totaal oneens met de uitleg die het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) geeft op de weigering om hem een werkbeurs toe te kennen. Carlo Van Baelen, directeur van het VFL, reageert.