Alles over Studiecommissie voor de Vergrijzing

Kim De Witte, volksvertegenwoordiger van de PVDA, gaat dieper in op de cijfers van het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat zopas verscheen. 'Zij geven aan dat hogere pensioenen wel degelijk mogelijk én nodig zijn', aldus De Witte.

Volgens de jongste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgt het geheel van sociale uitgaven tussen 2016 en 2060 met 2,3 procentpunt van het bbp. Dat is een lichte verhoging (0,1%) ten opzichte van vorig jaar. Gelijktijdig daalt het armoederisico van de gepensioneerden.

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de arbeidsproductiviteit in ons land er vorig jaar op achteruit is gegaan. Volgens economen is dat dramatisch voor onze welvaartsstaat.

'Niemand kan immers nog beweren dat de wettelijke pensioenen intrinsiek onbetaalbaar zijn', schrijft Olivier Pintelon. Hij houdt de bevindingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing tegen het licht.