Alles over statutair

Binnen twee à drie weken bestaan er geen vastbenoemde ambtenaren meer op de federale ministeries. 'Wie niet presteert, kan ontslagen worden', zegt staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert.