Alles over Regering Di Rupo

De geheime nucleaire conventie over Tihange 1 geeft Electrabel en EDF stevige garanties dat die kernreactor tot 2025 kan blijven draaien. Als de politiek ooit zou beslissen de reactor sneller te sluiten, komt dat België duur te staan. Oppositiepartij Groen dreigt de conventie openbaar te maken als minister Marie-Christine Marghem (MR) dat niet doet.

Het computernetwerk van Buitenlandse Zaken is in volle Oekraïne-crisis gehackt. De eerste sporen wijzen naar Rusland. De regering houdt crisisvergaderingen om de schade te beperken.

De laatste vergadering van het kernkabinet en de ministerraad van deze legislatuur staat nog op de agenda. Nadien gaat de regering Di Rupo in lopende zaken en is het haar taak "op de winkel te passen". Al is dat begrip rekbaar, zo leerde de ervaring van de vorige regeringsvorming, die 541 dagen heeft aangesleept.

Vlaanderen dreigt in de volgende regeerperiode 7,8 miljard euro mis te lopen door de zesde staatshervorming en de nieuwe financieringswet. Dat komt omdat de bevoegdheden wel worden overgeheveld, maar de budgetten veel minder.

De N-VA start na de zomervakantie met een tour langs 16 Vlaamse gemeenten onder leiding van Siegfried Bracke. Met de show 'de stand van het land', wil de partij aantonen dat de 'goednieuwsshow van de regering-Di Rupo niet klopt.'

Volgens simulaties over de nieuwe financieringswet is de federale staat de enige grote verliezer. In 2028 zal zij bijna 1,2 miljard euro minder hebben. Ook de Franse Gemeenschap verliest een beetje. Vlaanderen wint 192 miljoen euro, Wallonië 210 miljoen. Brussel is met 661 miljoen euro de grote winnaar.