Alles over pensioenen

Maandag gaat de eerste zitting van het Nationaal Pensioencomité door. Wat dat zal geven, is momenteel nog koffiedik kijken, schrijft Liesbet Sommen (CD&V). Het eerste dossier, de bijzondere pensioenregeling voor zware beroepen, wordt een moeilijk te objectiveren debat. Het feit dat de discussies in dit Comité zich op een achtergrond van sociale verkiezingen zullen afspelen, zal de zoektocht naar compromissen niet makkelijker maken.

'Terwijl minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine mijmert over Nederlandse valse pensioenparadijzen, zou hij beter werk maken van meer zekerheid over de toekomst van de eerste pijler', schrijft SP.A-fractieleidster Karin Temmerman. Ze raadt hem aan het rapport van de pensioencommissie opnieuw te lezen.

Slechts één op de negen ambtenaren werkt tot 65 jaar. De grote meerderheid gaat vervroegd met pensioen. Al is de groep die stopte met werken op 60 de jongste tien jaar wel gedaald van 85 naar 74 procent.

Het federaal parlement buigt zich over de nakende pensioenhervorming. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor ons allemaal. Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd is de meest besproken maatregel. Dat schrijft Paul Cobbaert.

De Belgische pensioenen zullen in 2060 dezelfde verhouding tot het gemiddelde loon hebben als in 2013, zo blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie. Toch dringt zich een grondige hervorming van ons pensioenstelsel op, meent Frank Vandenbroucke.

De Belgische pensioenen zijn laag in vergelijking met onze buurlanden: de pensioenkloof loopt op tot 43 procent. Dat bleek vorige week uit een studie van PVDA. Peter De Roover, kamerlid van N-VA, relativeert de kloof en stelt desalniettemin twee remedies voor: langer werken en de private pensioenmarkt versterken. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van PVDA, zal dit de kloof nog verder vergroten.

Grote hervormingen zoals de optrekking van de pensioenleeftijd en de tax shift kunnen de komende maanden leiden tot een wat gespannen sociaal klimaat, aldus Liesbet Sommen. De regering kan hier op in spelen door draagvlak te creëren met sociaal overleg. Vakbonden vertegenwoordigen immers een grote groep burgers; met hun mening moet rekening gehouden worden.