Regionalisering: 'Wie splitst, zal samenwerken, ook als het resultaat weinig zichtbaar is'

Regionalisering: 'Wie splitst, zal samenwerken, ook als het resultaat weinig zichtbaar is'

Paul Delva (CD&V) - 'Het naïeve, door sommigen bewust gekoesterde idee dat bevoegdheden overhevelen de zaken voor eens en voor altijd duidelijk en eenvoudig maakt, raakt kant noch wal', vindt Paul Delva, fractievoorzitter van CD&V in het Brussels Parlement. 'Als het resultaat niet onmiddellijk zichtbaar is, laten beleidsmakers uitdagingen liggen.'

Brussels decumulvoorstel dreigt communautaire spanningen te doen oplopen

Brussels decumulvoorstel dreigt communautaire spanningen te doen oplopen

In het Brussels Parlement staat dinsdag de stemming op de agenda van het voorstel van ordonnantie dat een volledige decumul doorvoert tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat. CD&V, Open VLD en N-VA willen daar niet van weten.

'Laat VRT zich voor de kar van de gelovigen spannen?'

'Laat VRT zich voor de kar van de gelovigen spannen?'

Jurgen Slembrouck - 'Steeds meer wordt duidelijk dat christenen en moslims, hoe verschillend ze ook zijn, een gemeenschappelijk belang hebben om tegen die secularisering een dam op te werpen', schrijft Jurgen Slembrouck naar aanleiding van de discussie over het uitzenden van de erediensten op de VRT.

Niet-Veel Alternatieven voor Brussel

Niet-Veel Alternatieven voor Brussel

Vrije Tribune - In zijn opiniestuk "Brussel Vlaams? Pourquoi Pas?" betreurt N-VA-senator Karl Vanlouwe dat Brussel slechte publiciteit krijgt, nationaal én internationaal. 'Zijn opiniestuk draagt hier in elk geval toe bij', schrijven Brigitte Grouwels (CD&V), Paul Delva (CD&V) en Joris Poschet (CD&V).