Alles over Patrick Dewael

In de Kamer hebben de oppositie én een deel van de meerderheid fors uitgehaald naar de uitspraken van staatssecretaris Theo Francken. 'Namens mij heeft de staatssecretaris niet gesproken', zei Open VLD-fractieleider Patrick Dewael.

'Politieke partijen zijn voor vrije meningsuiting, vooral als het over henzelf gaat. Van zodra het om afwijkende meningen gaat zou men ze het liefst verbieden', schrijft Jean-Marie Dedecker naar aanleiding van de commotie over de partij ISLAM.

Deze week begint de commissie-Dewael met haar werkzaamheden. De laatste keer dat het parlement zo'n onderzoekscommissie oprichtte, was naar aanleiding van het faillissement van Sabena. Sofie Staelraeve publiceerde in 2007 een doctoraatsonderzoek naar zulke uitzonderlijke onderzoekscommissies en hun uitkomst.

Elke pijnlijke vraag die na de aanslagen van 22 maart hardop werd gesteld, moet vanaf deze week een antwoord krijgen in de parlementaire onderzoeks-commissie Terroristische Aanslagen. Commissievoorzitter Patrick Dewael is ambitieus, maar hij blijft behoedzaam. 'Of we de organisatie van de Brusselse politie zullen bekijken? Ik wil niet vertrekken met de fanfare op kop. Dan verandert er zéker niets.'

Noël Slangen is geen politicus meer, geen communicatieadviseur, en zelfs niet langer Open VLD'er. In juli nam 's lands eerste en meest vermaarde spindoctor ontslag als voorzitter van de Hasseltse afdeling van zijn partij. Sindsdien gaat hij door het leven als een vrij man. 'Ik zie veel ideetjes, maar nauwelijks ideeën.'

De Kamer heeft kort na middernacht vrijdag beslist om 15 procent van de dotatie van prins Laurent in te trekken. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. Drieënnegentig Kamerleden stemden voor, 23 stemden tegen de intrekking.

Volgens minister Jambon is het aantal Sudanezen in ons land 'exponentieel toegenomen' sinds de repatriëringsvluchten on hold werden gezet. Uit schattingen die zijn kabinet hanteert, lijkt inderdaad het aantal migranten in stijgende lijn te zitten, maar het verband met Sudangate is veel minder waterdicht.

De plenaire zitting in de Kamer vrijdag, waar de vernieuwde vennootschapsbelasting wordt goedgekeurd, is net voor de eindstemming geschorst. De oppositie wil staatssecretaris Theo Francken horen over de repatriëringen naar Soedan. Er is een conferentie van voorzitters bijeengeroepen. De Commissie Binnenlandse Zaken gaat Francken vandaag nog ondervragen.

De verdere goedkeuring van het Zomerakkoord in de Kamer zorgt voor spanningen. De regering vraagt voorrang voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. CD&V wil de effectentaks ook zo snel mogelijk gestemd zien, bleek woensdagmiddag op de conferentie van voorzitters van de Kamer. Die vergadering is geschorst voor overleg.