Alles over overkapping Antwerpse ring

Ringland is ronduit ontgoocheld over de tweede overkappingsstudie van de stad Antwerpen, zowel over het schamele ambitieniveau dat er uit spreekt als over de wijze waarop die tot stand gekomen is. 'Het burgerinitiatief, waar zoveel mensen hun schouders mee hebben onder gezet en dat zoveel mensen financieel mee hebben mogelijk gemaakt, wordt volstrekt genegeerd', zo klinkt het.

Ringland heeft een officieel bezwaarschrift ingediend tegen de Oosterweelplannen voor de Antwerpse ring. De beweging ijvert namelijk voor de volledige overkapping ervan, wat onmogelijk zou zijn binnen het huidige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

Als de ring in Antwerpen overkapt wordt, heeft dat mogelijk ernstige gevolgen voor de joodse orthodoxe gemeenschap. De eroev, de metalen draad waarbinnen de gemeenschap zich tijdens de sabbat mag voortbewegen, dreigt in het gedrang te komen.