Alles over OVAM

"Alles draait rond bewustwording"

Van de boerderij uit zijn jeugd tot een eigenzinnig horecaconcept waarin die boerderij opnieuw een cruciale rol speelt: het verhaal van Wim Ballieu en de gevulde gehaktballen van Balls & Glory leest als het scenario van een coming-of-agefilm. Het verbaast dan ook niet dat hij graag vertelt over de aanpak die hij hanteert op het gebied van duurzaamheid in zijn zes succesvolle restaurants.

"Duurzaamheid is het hart van onze missie"

Schoenen Torfs werd, met meer dan 70 vestigingen en meer dan 600 werknemers verspreid over heel Vlaanderen, al 8 keer uitgeroepen tot 'Beste werkgever van België'. Maar het bedrijf pakt niet enkel zijn werkomgeving en personeelsbeleid slim en succesvol aan. Ook op het gebied van duurzaamheid, sorteren en recycleren, weet het van wanten. Zaakvoerder Wouter Torfs vertelt.

"Alle partijen moeten hun steentje bijdragen, willen we het milieu beschermen"

Sorteren: een moeilijke opdracht voor ondernemers of deel van hun businessplan? In het kader van de sensibiliseringscampage 'IK SORTEER' praatte Trends met drie bekende ondernemers. Ellen Kegels, van het succesvolle Antwerpse knitwearbedrijf LN Knits, legt uit waarom ze meteen bereid was om mee haar schouders onder deze campagne te zetten.

Bedrijfsrestafval moet met 15 procent dalen tegen 2022

De OVAM pakt uit met een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het afvalbeleid van Vlaamse bedrijven. De focus ligt vooral op de vele kmo's en in tweede instantie op lokale besturen. De doelstelling is eenvoudig en duidelijk: 15 procent minder bedrijfsafval produceren tegen 2022 en een bijdrage leveren aan de circulaire economie, waar producten en materialen maximaal worden hergebruikt.

Bedrijfsafval geniet van tweede leven

Een groot deel van het afval dat moet worden verwerkt, is afkomstig van de industrie. Maar net als particulieren produceren de bedrijven de jongste jaren steeds minder afval. Bovendien moeten ze net als u en ik het afval zo breed mogelijk sorteren, zodat een groot deel ervan via recyclage een tweede leven krijgt, bijvoorbeeld als secundaire of nieuwe grondstof.

Afval belegt de boterham

Beheer van afval en secundaire grondstoffen (die gewonnen worden uit afval) wordt een steeds belangrijkere economische activiteit. Het is een sector die in toenemende mate aan belang wint en extra banen creëert.

Sanering van lekkende mazouttanken wordt gesubsidieerd

Vlamingen die kampen met een lekkende mazouttank, hoeven straks niet meer zelf op te draaien voor alle kosten van de peperdure sanering. Na bijna 20 jaar gelobby wordt een solidariteitsfonds opgericht waardoor slachtoffers nog hooguit 500 euro moeten betalen om hun grond te laten reinigen.

'De grote circulaire economie begint bij kleine plastic zakjes'

Laurien Spruyt is beleidsmedewerker circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu. Ze roept de Vlaamse regering op om het verbod op plastic zakjes snel in te voeren. Vorige week stemde het Open VLD nog tegen een verbod. 'Vlaanderen hinkt hopeloos achterop', zegt Spruyt.

'Zwerfvuil: wie regeert Vlaanderen?'

Hoewel een overgrote meerderheid van de Vlamingen er voorstander van is, besliste minister Joke Schauvliege (CD&V) toch om statiegeld voorlopig nog niet in te voeren. Hoe komt dat?, vraagt Rob Buurman van Recycling Netwerk zich af.

OVAM start onderzoek naar asbest in 300 Vlaamse scholen

Eind dit jaar start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen. Tijdens de inspecties worden ook stalen van asbest genomen, zo veel mogelijk buiten de schooluren om onrust te vermijden.