Alles over optimisten

Pessimisme overheerst. Mensen die alles van de goede kant zien - ondanks de economische crisis, het geweld en de milieuvervuiling - gaan door voor naïevelingen. Nochtans is optimisme een troef.

Uit Canadees onderzoek blijkt dat optimisten beter tegen stress kunnen dan pessimisten. In stresserende omstandigheden was de hoeveelheid cortisol (het stresshormoon) hoger bij pessimisten dan bij optimisten, en ging hij ook moeilijker weer omlaag.