Alles over Open VLD

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een groot debat tussen de partijen over de rechten en plichten voor vluchtelingen. Ze vindt dat erkende vluchtelingen niet zomaar aanspraak kunnen maken op de voordelen van onze sociale zekerheid. CD&V is terughoudender, maar gaat wel in op de uitnodiging om het debat te voeren.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten is tevreden dat het debat over asiel en migratie in al zijn aspecten op gang komt. 'We moeten solidair zijn met wie met gevaar voor eigen leven op de vlucht gaat, maar het heeft geen zin om naïef te denken dat er geen grenzen zijn aan de solidariteit', zegt ze.

De 'modale Vlaming' zou twee of meer huizen bezitten, zo beweerden N-VA, Open VLD en zelfs de CD&V (een beetje) in een discussie rond de taxshift. Is dat wel zo, vroegen onderzoekers Sarah Kuypers en Wim Van Lancker zich af? Zij toetsen de retoriek aan de cijfers, en doorprikken een mythe.

Open VLD heeft een wetsvoorstel klaar om seks vanaf veertien jaar niet meer als strafbaar te beschouwen indien het leeftijdsverschil tussen beide partijen minder dan vijf jaar bedraagt. Met die nieuwe regelgeving zou België zeker geen voorloper zijn in de rest van de wereld.

Seks vanaf 14, zoals in het wetsvoorstel van Open VLD staat, is een no-go voor de Franstalige liberalen. Dat zegt MR-voorzitter Olivier Chastel. Alleen als onderdeel van een algemene hervorming van het strafwetboek en na uitvoerige hoorzittingen is de kwestie 'bespreekbaar'.

Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) gaat akkoord met een harmonisering van de leeftijd van de seksuele meerderjarigheid, zoals Open VLD voorstelt, al wil ze geen voorafname doen over vanaf welke leeftijd die meerderjarigheid dan wel moet gelden. Daarover wil De Wit eerst advies horen van experten. Het leeftijdsverschil van vijf jaar waarvan sprake in het voorstel van de Vlaamse liberalen, lijkt haar wel aan de hoge kant. Ook CD&V vindt dat verschil te groot.

De federale regering start met de onderhandelingen over de belastinghervorming, de zogenaamde tax shift. Open VLD pleit voor maatregelen die onze economie duidelijk stimuleren, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. 'De belastingdruk moet omlaag, het kan niet de bedoeling zijn om een resem nieuwe taksen in het leven te roepen'.

Open VLD zal parlementair initiatief nemen om abortus helemaal uit het strafrecht te halen, zegt senator Jean-Jacques De Gucht in De Zondag. Op 5 april 1990 verscheen de omstreden wet, waarvoor koning Boudewijn even troonsafstand deed, in het Staatsblad.