Alles over onverdoofd slachten

Het aantal dieren in de Noordzee is de afgelopen 25 jaar flink achteruitgegaan, zo blijkt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds over biodiversiteit (periode 1990-2015), waarvoor het Nederlandse statistisch instituut CBS berekeningen heeft gedaan.

Het dossier van het verbod op onverdoofd slachten tot een goed einde brengen is geen onoverkomelijk probleem', schrijft Khalid El Jafoufi. 'Maar dan moet met name de N-VA erkennen dat het vooral haar tekortkoming is dat ze niet in staat blijkt om gesprekspartners binnen de verschillende moslimgemeenschappen aan tafel te krijgen.'

In 'Schelde Westerschelde', het vierde gedicht van Joke van Leeuwen als Dichter der Nederlanden, wordt een hommage gebracht aan de dorpen die er verdronken en verdwenen: van Saeftinghe tot Oosterweel.