Alles over ombudsdienst

De oude verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden, verliezen op 1 juni hun juridische waarde. En ontdek wat u vanaf 1 juni allemaal met ecocheques kan kopen.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in 2014 51.110 klachten ontvangen. Dat is een stijging met ruim 8 procent tegenover de 47.207 klachten in 2013. Vervoersmaatschappij De Lijn mocht het grootste aantal klachten op zijn naam schrijven.

Naast een bijsturing van de indexkorf, stelt minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) in zijn beleidsverklaring voor om een overkoepelende ombudsdienst te creëren en de zwarte lijst voor mensen met betalingsachterstand uit te breiden.

Boek.be gaat van start met een eigen ombudsdienst om een antwoord te bieden op de vele vragen rond interprofessionele relaties. Het is daarbij vaak moeilijk advies te geven zonder partij te kiezen.