Alles over nazisme

De 'Kristalnacht' van 9 november 1938 in nazi-Duitsland wordt deze maand met talrijke exposities en boeken herdacht.

Wellicht terecht mag Reinhard Heydrich de gruwelijkste van alle gruwelijke nazileiders worden genoemd. Vreemd genoeg verscheen er nu pas een grondige biografie van 'het blonde beest'.

De Deense regisseur Lars Von Trier heeft in Cannes gezegd dat hij Adolf Hitler begrijpt. "Ik begrijp hem goed en ik heb er zelfs een beetje sympathie voor." Von Trier liet zich ook laatdunkend uit over joden.

In 'Brieven aan Hitler' publiceert en becommentarieert historicus Henrik Eberle een groot aantal van brieven die gewone mensen, Duitsers maar ook buitenlanders, aan Hitler schreven.