Alles over naamwet

De nieuwe naamwet mag dan relatief zijn in het licht van de armoede en de crisis, schijft Kamerlid voor Groen Eva Brems, toch is ze belangrijk omdat ze een hardnekkige discriminatie op basis van geslacht uit ons wetboek haalt. 'Blijft 90 % de naam van de vader dragen, dan is dat toch een groot verschil, want die naam zal dan het resultaat zijn van een keuze, en niet meer van een opgelegd patriarchaal model'